Årsmøtet utnevnte æresmedlemmer

Ove Gabrielsen og Ole Henrik Nesheim fikk tildelt FK Haugesunds to første æresmedlemskap.

Årsmøtet i FK Haugesund ble gjennomført tirsdag kveld og dirigent Geir Charles Grindheim kunne konstatere at både saksliste og innstillinger kunne klubbes i gjennom i høyt tempo. Totalt 23 stemmeberettigede møtte frem på årsmøtet og vedtok i tur og orden både regnskap for 2018, medlemskontigenter for 2019, klubbens budsjett for det kommende året, valg av revisor og medlemmer av klubbens styre samt til både kontroll- og valgkomité.

Medlemskontigenten fryses

FK Haugesund har i 2019 opplevd en stor økning i antall medlemmer og vil fortsette å jobbe aktivt med å rekruttere nye klubbmedlemmer også fremover. Medlemskontigentene ble vedtatt å holdes på samme nivå som i 2018, hvilket innebærer følgende kontigenter:

Aktive spillere: 600,-

Hovedmedlemskap: 400,-

Djerv-medlem: 100,-

Haugar-medlem: 100,-

Maakeberg-medlem: 100,-

Barn: 200,-

Pensjonist (ved fylte 67 år) og ufør: 150,- 

Nye styremedlemmer

Ved akklamasjon ble Tore Lillenes enstemmig gjenvalgt som nestleder for to år, mens Nils Halvor Berge ble gjenvalgt som styremedlem for en ny toårsperiode. Lillian Melby ble valgt inn som nytt medlem i FK Haugesund-styret, også hun for to år, mens Christoffer A. Falkeid ble innvalgt som varamedlem for et år.

Styreleder Leiv Helge Kaldheim og styremedlemmene Trygve Nygaard og Synnøve Haftorsen Brakstad var ikke på valg.

Kontrollkomitéen gjenvalgt

Kontrollkomitéen fra inneværende år ble på ny gjenvalgt, hvilket innebærer at Bjarne Askevold fortsetter som medlem i to nye år, med Randi H. Flesjå som varamedlem frem til årsmøtet i 2021. Lasse Sølhusvik var ikke på valg og fortsetter som medlem i kontrollkomitéen også kommende år.

Ny valgkomité

FK Haugesunds valgkomité ble derimot gjenstand for utskiftninger. Gunnar Amundsen ble valgt til ny leder for et år, Bodhild Bang ble gjenvalgt som medlem for et år, mens Tore Gautesen er valgkomitéens nye medlem det kommende året. Anita Hystad ble valgt inn som nytt varamedlem for et år.

Tor Inge Westerlund og Sigurd Sande ble behørig takket av for sin innsats i klubbens valgkomité gjennom flere år.

Tre utmerkelser

Til slutt overrakte FK Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim først klubbens hedersmerke til Helge Sveen for 15 års tro tjeneste for klubben i en lang rekke posisjoner - ikke minst i gjennomføringen av kampdagsarrangementer. Sveen er også en del av klubbens kjøkkengjeng som bidrar i den daglige lunsjserveringen på Haugesund Stadion.

Hans Sveen
Helge Sveen ble tildelt FK Haugesunds hedersmerke for sin mangeårige innsats i klubben.

Dernest kalte Kaldheim frem både Ove Gabrielsen og Ole Henrik Nesheim for å overrekke duoen hvert sitt æresmedlemsskap i klubben. Dette er den aller høyeste utmerkelse man kan få tildelt av FK Haugesund.

Ove Gabrielsen har siden klubbens spede begynnelse innehatt nesten alt av funksjoner i FK Haugesund og kan vise til å ha vært både daglig leder og styreleder i klubben. Selv om han gikk ut av FKH-styret på årsmøtet i 2018 er han fortsatt en fast bidragsyter i klubbens kjøkkengjeng og stiller på stadion hver eneste fredag året i gjennom.   

- Ditt bidrag til FKH er uvurderlig

Ved overrekkelsen av æresmedlemsskapet til Ole Henrik Nesheim trakk styreleder Leiv Helge Kaldheim frem Nesheims helt avgjørende betydning for at det i det hele tatt spilles toppfotball i Haugesund.

- Jeg tror alle som er tilstede her i dag kjenner på en veldig stor takknemlighet for ditt bidrag til FK Haugesund - ikke bare da det blåste som verst i fjor høst - men gjennom mange og lange år helt siden klubben så dagens lys på 90-tallet. Det er derfor særdeles fortjent at du blir utnevnt til æresmedlem i en klubb som ikke ville eksistert uten din innsats i alle disse årene, sa Kaldheim da han overrakte æresmedlemsplaketten til Ole Henrik Nesheim.

Det ble siste post på programmet i et årsmøte som forløp helt uten dramatikk og som ble avsluttet etter temmelig nøyaktig 45 minutter.   

Annonse fra Eliteserien: