Eirik Opedal ny leder av sportslig avdeling

FK Haugesund styrker satsingen på sport. Og tilsetter ny daglig leder.

Siden Jostein Grindhaugs gjeninntreden som hovedtrener i FK Haugesund i januar har funksjonene som tidligere lå til klubbens sportssjef midlertidig blitt ivaretatt av flere personer – deriblant FK Haugesunds daglige leder Eirik Opedal. En tilfredsstillende, men ikke optimal løsning med tanke på oppgaveløsning og ledelse av FK Haugesunds sportslige avdeling.

FK Haugesunds daglige leder Eirik Opedal tok nylig initiativ til en organisatorisk endring som innebærer at han går over i ny stilling som leder av klubbens sportslige avdeling og med det utelukkende vil vie tiden til funksjoner og oppgaver knyttet til klubbens sportslige drift og satsing.

Samtidig vil FK Haugesund tilsette ny daglig leder med ansvar for klubbens kommersielle drift og økonomi.

Daglig leder vil også overta oppgaver tillagt avtroppende økonomisjef og kommersiell leder da disse stillingene ikke vil bli erstattet direkte.

Profesjonaliserer driften

Påtroppende leder for sportslig avdeling, Eirik Opedal, forklarer hvorfor man velger å styrke den sportslige satsingen i FK Haugesund.  

- Skal vi være konkurransedyktige med de beste klubbene i Norge må vi jobbe mer spesialisert og dedikert enn det nåværende organisering tillater. Vi velger derfor å profesjonalisere driften av sport med en egen dedikert leder og tilsetter samtidig en ny daglig leder i FK Haugesund som vil ha det overordnede ansvaret for kommersiell drift og økonomi i klubben, sier Eirik Opedal.

Den nye lederstillingen på sport vil overta ansvaret for oppgaver som i vinter har blitt midlertidig ivaretatt av både hovedtrener, sportslig koordinator og daglig leder.

Ny daglig leder tilsettes

FK Haugesund vil i nær fremtid ansette ny daglig leder. Eirik Opedal er klar på hva som kreves av den som skal overta stillingen.

- Et brennende engasjement for FK Haugesund må ligge i bunn. Som leder av en norsk Eliteserieklubb er du på jobb 24/7 og du fronter en hel fotballklubb i både gode og dårlige tider. Du må ha en offensiv tilnærming til både markedet og klubbens omgivelser og kjenne på stoltheten av å jobbe i og for FK Haugesund.

Stillingen som daglig leder i FK Haugesund lyses ut rett over påske.

Annonse fra Eliteserien: