En vegg for hele regionen

Ordfører Jarle Nilsen og varaordfører Alf Magne Grindhaug bidrar til Maakeveggen.

Torsdag var Karmøy kommunes ledelse, ved ordfører Jarle Nilsen og varaordfører Alf Magne Grindhaug, på Haugesund Stadion. I forbindelse med besøket benyttet duoen anledningen til å sikre seg en stein i Maakeveggen.

Maakeveggen: slik skaffer du deg en personlig stein i monumentet

- FK Haugesund gjør et kjempegodt inntrykk i lokalsamfunnet med alt klubben engasjerer seg i av samfunnsprosjekter og virker samlende for hele Haugalandet. Den er et av regionens aller sterkeste varemerker og bidrar både til å skape identitet og til å bygge region. Det er akkurat det samme Jarle og jeg brenner for som lokalpolitikere, sier varaordfører Alf Magne Grindhaug. 

Forbilder for neste generasjon fotballspillere

Varaordføreren, forøvrig i veldig fjern slekt med Jostein Grindhaug, har registrert at FK Haugesund ofte tar turen til Karmøy i løpet av sommerhalvåret for å bidra på fotballskoler og lignende. 

- Det er selvsagt veldig inspirerende og motiverende for alle små fotballspillere å få besøk av FK Haugesund. Jeg ser klubben er tilstede på mange av fotballskolene som hvert år arrangeres på Karmøy og synes det er kjempefint at den engasjerer seg der ute og deltar der hvor ungene er. At man dessuten har mange lokale profiler er med og viser at vi kan få det til også her på Haugalandet om vi forener kreftene slik FK Haugesund gjorde tilbake i 1993. 

Samarbeid og felles styrke

Som politiker er man også samfunnsbygger og for Nilsen og Grindhaug er mye av det politiske arbeidet motivert av at man gjennom samarbeid over kommunegrensene kan utrette store ting og bidra til at hele Haugalandet fremstår som en sterk region. 

- FK Haugesund er et bilde på akkurat det samme. Det er en klubb som har bygget seg robust gjennom samarbeid med alle de øvrige klubbene vi har rundt omkring i de ulike kommunene og som viser at mange små enheter i sum kan bli veldig sterke. Slik sett ligger det også et sterkt symbol i en murstein med tanke på å bygge noe, avslutter Grindhaug.

Slik er du med og bygger Maakeveggen

En plass på ‘Maakeveggen’ koster 1000 kroner for privatpersoner og 5000 kroner for bedrifter.

Du kan bestille på to måter:

1. Bruk Vipps-nummer 597411 hvis du ønsker å kjøpe en plass på ‘Maakeveggen’ og presisér i meldingsfeltet hvilket navn du vil ha på mursteinen og i hvilken inngang du ønsker at navnet ditt skal henge.

2. Du kan også bestille ved å betale til FK Haugesunds kontonummer 35206175743 og skrive navnet du vil ha på mursteinen og - ønsket plassering på stadion i meldingsfeltet.

Spørsmål og informasjon

Du kan også kontakte oss på mail dersom du ønsker mer informasjon eller har spørsmål til hvordan du kjøper deg plass på Maakeveggen.

Annonse fra Eliteserien: