FKH nedbemanner

Kutter flere årsverk i administrasjonen.

Svikt i inntektsgrunnlaget for sesongen 2018 innebærer at FK Haugesund ser seg nødt til å kutte kostnader. Kostnadskuttene vil blant annet komme i form av nedbemanning i klubbadministrasjonen.

- Det er en kjent sak at vi befinner oss i økonomisk krevende tider og vi ser oss derfor nødt til å tilpasse utgiftssiden i klubben til det reduserte inntektsgrunnlaget vi har erfart i år. Nedbemanning er alltid siste utvei, men skal vi drive klubben forsvarlig er det dessverre ingen vei utenom slik den økonomiske situasjonen er nå, sier FK Haugesunds daglige leder Eirik Opedal.

Sportslig satsing skjermes

De sportslige aktivitetene og satsingen for 2018, herunder også utviklingsarbeidet i FKH, berøres ikke av innsparingene og fortsetter på sitt opprinnelige nivå.

- Vi har valgt å opprettholde den samme offensive satsingen på sport i 2018 som opprinnelig budsjettert. Fotballen er kjerneaktiviteten vår og vi ønsker å bygge videre på det spennende spillermaterialet vi har i klubben. Det er derfor ikke planlagt å selge sentrale spillere i løpet av sommervinduet, sier Opedal i anledning grepene som klubben ser seg nødt til å gjøre for å balansere regnskapene.

Reduserte inntekter

Selv om FK Haugesund opplever vind i seilene på banen har ringvirkningene av finanskrisen gjort det stadig mer utfordrende å opprettholde klubbdriften på samme økonomiske nivå som tidligere.

- Reduksjonen i inntekter skyldes i all hovedsak to ting. Sviktende publikumsinntekter og trangere tider i sponsormarkedet. Prognosene tegner riktignok et mer oppløftende bilde for årene fremover, men som en klubb som alltid setter tæring etter næring må vi forholde oss til nåsituasjonen og den krever at vi tar grep, sier FK Haugesunds daglige leder.

Totalt vil klubben spare inn 7,5 årsverk etter at nedbemanningsprosessen er gjennomført.

Annonse fra Eliteserien: