Invitasjon til Utviklingsforum

Fotballfaglig samling på Vea.

Utviklingsavdelingen i FK Haugesund inviterer trenere, klubbledere, sportslig ansvarlige og treneransvarlig i regionens klubber til Utviklingsforum i Storhall Karmøy onsdag 10. januar. 

Deltakelsen er gratis og forumet varer fra 17.30 til 19.00.

Agenda:

1. Prepping - forberedelse til fotballøkt i praksis

2. Stasjonsarbeid i praksis - alle på èn bane

3. Informasjon om trenertiltak i regi av FKH Team

4. Vi går gjennom årshjulet for FKH Team 2018

5. Evt.

Påmelding om antall trenere/ledere fra hver klubb sendes til Spiller- og trenerutvikler Per Øyvind Mortveit på per@fkh.no innen mandag 8. januar.

Annonse fra Eliteserien: