Kutter et lag i 2018

Endringer i utviklingsavdelingen.

I 2016 besluttet Norsk Toppfotball (NTF) å innføre en nasjonal G 19-serie, under forutsetning av serien skulle evalueres grundig høsten 2017. FKH var en av 12 deltakende klubber hvorav ni var eliteserieklubber og tre var OBOS-liga klubber.

Erfaringer

Klubbene som har deltatt i nasjonal G 19 har vært sprikende i tilbakemeldingene og det førte til at NTF besluttet å ikke videreføre den nasjonale G 19-serien for 2018, men valgte å etablere en G18-serie, der ti klubber (seks eliteserieklubber og fire OBOS-liga klubber) meldte sin deltakelse.

Evalueringer fra årets G 19 nasjonale seriespill har medført at FKH har besluttet å ikke delta med et lag i neste års nasjonale G 18-serie.

Konklusjon

I sesongen 2017 hadde FKH G16, G19 og rekruttlag i sin lagsaktivitet. I 2018 vil spillere fordeles på G16 og rekruttlag. Bakgrunnen for denne konklusjonen er:

  • Økt fokus på tettere oppfølgning av enkeltspillere
  • Kutte reisekostnader
  • Mindre lags-administrasjon og mer aktivitet på feltet
  • Økt fokus på å være mer tilstede ute i regionen

Kamparena for spillere 17-19 år vil være FKHs rekruttlag.

Annonse fra Eliteserien: