Pressemelding fra FK Haugesund AS

Haugalandets største spleiselag FK Haugesund as legger i disse dager frem sitt årsregnskap for 2016, med et negativt resultat på NOK 4.456.841.

FK Haugesund as er et lokalt eiet privat selskap, med en innskutt aksjekapital på NOK 12.070.000, som finansierer fotballvirksomheten for fotballklubben FK Haugesund.

Klubben FKH, som innehar spillerettighetene, er gjeldfri og holdes på denne måten fri for risiko. FKH AS eier i tillegg Haugaland Media as, som er morselskap for medieselskapene Karmøynytt as og TV Haugaland as, og regionens hurtigst voksende nettavis, Hnytt.no.

Videre eier selskapet 60 % i Haugesund Stadion as, og også sitt eget salgsselskap, FKH Media as. Konsernets omsetning endte for fjoråret på NOK 81.088.625, som altså var NOK 4.456.841 for lite til å dekke de samlede kostnadene. Samlet er vi etter en nylig gjennomført nedbemanning,stadig en arbeidsplass med nær 70 årsverk.

Mær enn tri poeng

I FK Haugesund er vi alle stolte av å ha bygget en av regionens sterkeste merkevarer, et fotballag som presterer på et historisk høyt sportslig nivå, og med et godt omdømme både lokalt og nasjonalt. FKH er et regionbyggende prosjekt, sammen arbeider vi for et felles gode!

De verdiene vi baserer vår virksomhet på oppsummerer vi med de fire ordene; Folkelige – inkluderende – entusiastiske og fremtidsrettede.

Aller mest stolt er vi likevel av våre sosiale prosjekter. Disse er; Ung Jobb, som vi driver sammen med NAV, Haugesund Kommune, Haugaland Industri og ikke minst sammen med mange av våre rundt 250 lokale sponsorbedrifter. Med dette tiltaket har vi i løpet av de siste årene sammen hjulpet mer enn 50 unge mennesker bort fra en tilværelse basert på sosiale støtteordninger, og inn i fast lønnet arbeid.

Sammen med Sportsklubben Haugar driver vi Gatefotballen, et tiltak som to ganger hver uke gir noen av dem blant oss som sliter aller mest, et verdig fritidstilbud, med idrett, hygge og reiser, et frirom fra et dagligliv kjennetegnet ved rusmisbruk.

Vi gjør også en jobb knyttet opp mot kampanjer og organisasjoner som blant annet Bry Deg, Bufetat, Kreftomsorg Rogaland, Abrac Barnehjem og Veiledningssenteret for pårørende.

Kommers og dugnad

Inntektene som finansierer driften kommer i hovedsak fra et tett og godt kommersielt samarbeid med en lang rekke lokale sponsorbedrifter, fra lokalt næringsliv som kjøper annonser og øvrig eksponering fra våre medier, og fra TV – avtaler med nasjonale og globale aktører. Sist, men slett ikke minst, bidrar våre mange lokale og entusiastiske publikummere og supportere som kjøper alt fra sesongkort, billetter og supporterutstyr til pølser i kiosken.

Nevnes må også våre mange trofaste og ivrige dugnadsarbeidere. FK Haugesund er helt avhengige av at alt fra kiosksalg og vakthold til også styrearbeid, er basert på dugnad og frivillighet. Det er heller aldri blitt tatt ut utbytte fra FK Haugesund as. Alle bidrag går uavkortet til å sikre fortsatt fremgang for FKH!

Sportslig satsing

Fjoråret ble tøft for oss økonomisk. Det har først og fremst å gjøre med at det lokale næringslivet har vært gjennom en tøff periode. Vi har dessverre selv måttet gjennomføre en ikke ubetydelig nedbemanning for å sikre vår langsiktige overlevelsesevne. Derfor gleder det oss å se at det nå kommer stadig flere tegn på at pilene igjen peker oppover.

Fordi vi tidligere gjennom mange år har drevet veldig nøkternt, og derfor fortsatt har økonomisk handlingsrom, velger vi for 2017 å satse sterkt, sportslig. Klubben har aldri på noe tidligere tidspunkt hatt så mange talentfulle spillere engasjert, på så lange kontrakter som nå. FK Haugesund skal i år for andre gang på tre år ut i Europa, og vi skal gjøre det vi kan for å legge forholdene til rette for at vi sammen skal få en spennende sesong.

Sammen er vi sterke

Publikum bidrar med å kjøpe sesongkort eller kampbillett, se på TV Haugaland, lese Hnytt.no eller Karmøynytt, eller delta på våre mange andre arrangementer rundt i distriktet. Næringslivet bidrar med å inngå kommersielt samarbeid om sponsorater, eller ved kjøp av annonser i våre medier, som i fjor gav et betydelig økonomisk bidrag til fotballvirksomheten.

Alle deltar vi i det lokale spleiselaget, alt etter hva som passer best for den enkelte, nå enten vi er publikummere, dugnadsarbeidere, sponsorer eller annonsekunder. Sammen skaper vi lokal stolthet og glede! Alt kan skje, - dersom alle er med! Peis på!

Eirik Opedal

Daglig leder

FK Haugesund AS

Annonse fra Eliteserien: