Sparket i gang 2019

FKH Akademiet arrangerte Kick Off!

Det var hektisk aktivitet på Gymnasbanene i Haugesund Idrettspark søndag formiddag. FKH Akademiet hadde nemlig valgt å arrangere et eget 'Kick Off' for å markere at et helt nytt fotballår ligger foran de, og foruten noen lette treningsøkter ble formiddagen viet både turneringsspill og orienteringsmøter med dette årets spillere og deres foreldre og foresatte.

FKH Akademiet hadde samlet et 60-talls spillere fra Haugalandet, Sunnhordland og Ryfylke som alle har det til felles at de inngår i et av FK Haugesunds aldersbestemte lag kommende sesong. På plass var også hele trenerkorpset i akademiet  - hvorav flere av trenerne er nye for året. Nytt i 2019 er nemlig at samtlige lag i akademiet skal ha både hoved- og assistenttrenere den kommende sesongen.

Vil bygge fellesskapsfølelse

Utviklingssjef i FK Haugesund, Sebastian Brydegaard, er forventningsfull på vegne av akademiet i 2019.

- Dette er første gang vi arrangerer et felles kick off i akademiet og formålet er å bygge samhold på tvers av årsklassene. Dette gjør vi for at man ikke skal bli for opphengt i å tenke årsklasser og lag, men underbygge følelsen av å være en del av samme akademi.

Nytt av året er også at alle lag hos akademiet vil få egne, felles garderobefasiliteter på HTG.

- Det kan sikkert synes som et lite grep, men det er utrolig viktig med tanke på å bygge fellesskapsfølelsen vi ønsker at spillerne skal ha. Nå vil spillerne omgås i treningshverdagen uavhengig av hvilken årsklasse og lag de tilhører, sier Brydegaard entusiastisk.   

Viktig å inkludere foreldrene

Kun kommende sesong G12-lag glimret med sitt fravær denne søndagen. 

- Alle spillere fra G13 til og med FKH 2 inklusive alle lags trenere er på plass i dag. G12-spillerne er nye for året og det laget holder vi på å sette sammen for 2019-sesongen i disse dager. Her får spillerne anledning til å spille med hverandre på tvers av aldersklassene samt at vi benytter anledningen til å komme med faglig input og informasjon - ikke bare til spillerne, men også til deres foreldre og foresatte. Vi går et innholdsrikt år i møte og foreldrene ønsker naturlig nok å vite mest mulig om opplegget for kommende sesong. Derfor har vi også samlet de her i dag, sier Brydegaard. 

Å bli god er enkelt. Å bli best tar tid. Alle unge spillere som vil bli gode nok til en dag å spille for A-laget til FK Haugesund må belage seg på at det er en maraton som kreves før man når målet. For Brydegaard er tydelig på at det er A-lagsspillere man vil produsere.

- Det overordnede målet for FKH Akademiet er å utvikle spillere til A-laget. Derfor er vi kjempefornøyd med at både Frank Stople og Dennis Horneland har tatt steget opp denne vinteren. I tillegg er et annet eget produkt, Kristoffer Gunnarshaug, også tilbake og klar for A-laget denne sesongen. Slikt er selvsagt utrolig inspirerende for de unge spillerne i akademiet.

Spisset gruppene til 2019

Sesongen 2019 kommer med noen endringer sammenlignet med forrige sesong. 

- Før denne sesongen har vi spisset spillergruppen i FKH Akademiet en god del. Det innebærer at spillerne som er her nå ikke bare er de største talentene i regionen, men også at de har vist det fokuset og den viljen vi ønsker å se hos spillerne. Guttene er med og pusher hverandre og gir hverandre en veldig god treningshverdag. Vi er veldig fornøyd med komponeringen av de ulike årsklassene nå.

Sebastian Brydegaard er opptatt av å gi samarbeidsklubbene æren for talentutviklingen i distriktet. Og at det fortsatt er mulig å bli god nok for FK Haugesund i fremtiden selv om man står utenfor akademiet akkurat nå.

- Det vil alltid være sånn at det er spillere i distriktet vårt som ikke er med nå, men som vil kunne bli gode nok senere. Det viktigste arbeidet med tanke på talentutvikling er det som gjøres ute i samarbeidsklubbene og det er også de som skal ha den største æren for at spillere som Frank, Dennis og Kristoffer har utviklet seg til å bli A-lagsspillere.

For FKH Akademiet handler det først og fremst om å forvalte talentene i breddeklubbene på best mulig måte slik at flest mulig skal gå i fotsporene til Stople, Horneland og Gunnarshaug.

- Når spillerne kommer til oss i FKH Akademiet ønsker vi å tilby de et faglig sterkt miljø hvor de både får utviklingsmuligheter og utfordringer samtidig som de har det kjekt. Har man det ikke gøy med fotball blir man heller aldri A-lagsspillere - noe som jo er det vi jobber mot på vegne av hver eneste spiller, avslutter FK Haugesunds danske utviklingssjef.

Annonse fra Eliteserien: