Samfunnsprosjekter

Som hele regionens fotballklubb skal vi gi tilbake til regionen.

Derfor har vi mange samfunnsprosjekter vi forplikter oss til – og fellesnevneren for alle prosjektene er at det er lokale krefter som jobber for å bidra positivt i samfunnet. En viktig del av vår hverdag er å være tilstede i og gi tilbake til regionen.


UngJobb

UngJobb er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund, Haugesund kommune, NAV og Haugaland Industri for ungdom som står utenfor skole- og arbeidsmarkedet. Prosjektet gir ungdommene opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. I hver prosjektperiode tas det inn 15 ungdommer som får opplæring om arbeidsmarkedet og hva som skal til for å komme i arbeid, samt gode verdier, holdninger, samspill, tilhørighet og motivasjon. Målsettingen for prosjektet er fast lønnet arbeid for alle ungdommene.

Haugesund Gatelag

Haugesund Gatelag er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund og Haugar for rusmiddelavhengige, som gir dem noe håndfast å gå til to ganger i uken. Dette er mennesker som har eller har hatt en tøff hverdag. Haugesund Gatelag gir dem stolthet, tilhørighet og humor som vi alle trenger i hverdagen. På trening får de mat, treningsklær, fotballsko, treningsfasiliteter, håndkle og en god dusj. De er stolte av å representere klubben og bærer drakten i hvitt og blått når de er på turneringer og reise.

Annonse fra Eliteserien: