Presseakkreditering 2020

Presse? Her søker du akkreditering til FK Haugesunds hjemmekamper.

Kampprotokoll fra NFF og NTF for gjennomføring av Eliteserien 2020 innebærer store endringer i forbindelse med kampgjennomføring sammenlignet med et normalår. Også for pressen.

Akkrediteringsregler

For FK Haugesunds hjemmekamper innebærer det følgende regler i 2020:

* På Eliteseriekamper er det en begrensning oppad på 25 akkrediterte pressefolk (skrivende, foto, radio, TV, statistikere). Tallet kan ikke overstiges. Tallet inkluderer ikke produksjonsteamet til rettighetshaver Discovery.

* Det deles ikke ut sesongakkrediteringer i 2020.

* All presse må søke om akkreditering til hver enkelt kamp.

* Det er kun anledning til å akkreditere seg til kommende kamp.

* Søknad om presseakkreditering til FK Haugeunds hjemmekamper må være sendt senest klokken 20.00 fire dager før kamp. Hvis ikke vil søknaden bli avslått.

* Hver mediaaktør kan i utgangspunktet ikke forvente å få akkreditert mer enn to personer til en kamp.

* Dersom flere enn 25 pressefolk ber om akkreditering til en kamp vil FK Haugesund foreta en prioritering blant søkerne. Denne vil være basert på at flest mulig medier skal kunne være representert.

* FK Haugesund vil senest to dager før kamp bekrefte til hver enkelt som har søkt om man har fått presseakkreditering eller ikke.

* For å søke akkreditering skal man være arbeidende på kamp.

* Søknader fra personer som ikke oppfyller vilkårene for å få presseakkreditering blir verken innvilget eller besvart.

Alle som søker presseakkreditering får svar på mail senest to dager før kamp. De som får godkjent søknaden vil få utfyllende informasjon om hvordan vi gjennomfører pressehåndteringen på kampdag. 

Dersom kampprotokollen endres i løpet av sesongen vil klubben fortløpende tilpasse seg de nye retningslinjene.

Slik søker du

Her akkrediterer du deg til oppgjøret mellom FK Haugesund og Bodø/Glimt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med medieansvarlig Runar Nordvik på mail

Annonse fra Eliteserien: