Samfunnsprosjekter

Som hele regionens fotballklubb tar vi ansvar og gir tilbake.

FK Haugesund er mye mer enn regionens lag i Eliteserien. Klubben har et sterkt samfunnsansvar og en viktig del av vår hverdag er å kunne utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. Fasilitetene på Stadion, synlighet, engasjerte tilhengere og samarbeidspartnere gir oss en god mulighet for å kunne bidra positivt og gi noe tilbake til regionen.

Engasjement i Ung Jobb, Haugesund Gatelag, Bortekamp - mot Spillavhengighet, UEGO, Abra C, Kreftomsorg Rogaland, Team Rynkeby og arbeidstrening for unge og eget fotballag for rusavhengige er noe av det klubben er engasjert i.     


UngJobb er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund, Haugesund kommune, NAV og Haugaland Industri. Målgruppen er ungdom som står utenfor skole- og arbeidsmarkedet.  Ungdommene får opplæring, individuell veiledning og arbeidspraksis, med FKH sitt nettverk som viktige støttespillere. Gjennom året tar vi inn rundt 30 ungdommer som får opplæring om arbeidsmarkedet og hva som skal til for å komme i arbeid. Vi motiverer og formidler gode verdier, holdninger, samspill og tilhørighet. Målet er fast lønnet arbeid eller skoleplass for alle som deltar.

Haugesund Gatelag drives i samarbeid med SK Haugar og Fotballstiftelsen, som organiserer gatelag i Norge. Spillerne motiveres til å være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg.

Vi arrangerer treninger to ganger i uken, følger opp spillerne enkeltvis og inviterer til sosiale aktiviteter.

Spillerne på Gatelaget blir en del av FKH- familien og representerer klubben med logo på brystet når de er på turneringer og reise.

Annonse fra Eliteserien: