Haugaland Kraft AS

Vi gir kraft til en sterk og attraktiv region

Om Haugaland Kraft AS

Haugaland Kraft skal forenkle og trygge hverdagen til våre kunder basert på fremtidsrettet teknologi for infrastruktur, fornybar energi og telekommunikasjon.

Om Haugaland Kraft AS

  • Partner siden: 1993

  • Partnernivå: Hovedpartner

  • Bransje: Energi og kommunikasjon

  • Antall ansatte: 300+

  • Besøkadresse: Haukelivegen 25, Haugesund

  • Postadresse: Postboks 2015, 5504 Haugesund

  • Webadresse: http://www.hkraft.no

  • Telefon: 987 05 270

Nyheter om partnere

Se flere nyheter