FKH søker utviklingsleder

Er du den nye sjefen for FKH Akademiet?

FK Haugesund søker ny utviklingsleder til å lede talentutviklingsarbeidet i klubben. Utviklingsleder er øverste sjef for FKH Akademiet og rapporterer til daglig leder.

Om klubben

Fotballklubben Haugesund spiller sine hjemmekamper på Haugesund Stadion. Klubben har i de siste 10 årene stabilisert seg som en topp 5-klubb i Norge. Klubben har et klart mål om årlig å kjempe om topp 5-plassering i Eliteserien innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Klubben har et delmål om ha 1/3 lokale spillere i A- stallen – dette stiller høye krav til utviklingsarbeidet i regionen.

Ansatte i FK Haugesund skal kjennetegnes av følgende verdigrunnlag:

Vi har mot – vi bryr oss – vi skaper gode opplevelser – vi gjør det i fellesskap!

Utviklingsleder i FKH

Utviklingslederen er FKH Akademiets øverste leder og har følgende arbeidsområder:

1. Overordnede faglige-, administrative og økonomiske ansvaret for klubbens spillerutviklingsarbeid og trenerutviklingsarbeid.

2. Overordnet ansvar for FKH Team (satsingslag G12 til G15)

3. Samarbeid med regionens breddeklubber

4. Strategiarbeid i klubb

5. Rapporterer til daglig leder

Sportslige ansvarsområder

  • Ansvarlig for å implementere klubbens strategier og planverk og for spillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet.
  • Ansvarlig for klubbens faglig bidrag og samarbeid omkring spillerutvikling i andre klubber i regionen.

Administrative ansvarsområder

  • Ansvarlig for oppfølging og skriftlig vedlikehold av klubbens sportslige planverk innenfor sine definerte arbeidsområder.
  • Utviklingsleder har ansvar for at spillerutviklingsarbeidet gjennomføres innenfor de budsjettrammer som til enhver tid er stilt til disposisjon, samt øvrig budsjettarbeid knyttet til den aktivitet som tilligger stillingen.

Utviklingsleder er klubbens sportslige kontaktperson mot krets, Norsk Toppfotballsenter, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for forhold som vedrører arbeid med spillerutviklingen i klubben. Utviklingsleder skal videre ha kontakt med relevante klubber, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Økonomi- og personalansvar

Utviklingsleder har personalansvar for trenere og spillerutviklere i FKH-akademiet.

Kompetanse-/kvalifikasjonskrav

  • UEFA – A-lisens
  • Høyere utdanning
  • Relevant trener-/leder/-administrativ erfaring er ønskelig og vil bli vektlagt, samt personlig egnethet for stillingen.

Stillingen krever stor arbeidskapasitet kombinert med utholdenhet og tålmodighet. Klubbens utviklingsleder må videre være selvgående, være god på å bygge team og være fotballfaglig trygg. Stillingen innebærer et behov for å kommunisere godt både skriftlig og muntlig (språk: norsk/engelsk).

Les mer om:  FKH Akademiet.

Informasjon og søknad

Kontakt daglig leder Eirik Opedal på tlf. 955 54 663 for mer informasjon om stillingen.

Søknadsfristen på stillingen er løpende.

Annonse fra Eliteserien: