Kraftakademiet

Kraftakademiet utvikler fremtidens FKH-spillere.

Kraftakademiet er utviklingsavdelingen i FK Haugesund. Akademiet ble lansert sommeren 2018 i forbindelse med en massiv investering for å styre talentutviklingen i hele regionen.

Gjennom et åpent og lojalt samarbeid med klubbene på Haugalandet og i Sunnhordaland skal Kraftakademiet være en katalysator i utviklingen av klubbmiljøer og bli det sportslige bindeleddet til FKH sitt A-lag i Eliteserien.

Totalt teller Kraftakademiet 6,5 trenerårsverk i 2021.

unnamed.jpg
Kraftakademiet er utviklingsarenaen til mer enn 80 av de største talentene på Haugalandet, i Sunnhordland og i Ryfylke.

Dette gjør vi

Utviklingsavdelingen kan deles inn i fire - tett sammenvevde - områder, som alle har det til felles at de både overlapper hverandre, jobber tett med hverandre og i fellesskap utgjør aktivitetene i Kraftakademiet.

FKH SAMARBEID
FKH Samarbeid er et klubb-, trener- og spillerinitiativ som ble lansert i 2018. Målet er å stimulere utviklingsmiljøet i FK Haugesunds mer enn 50 samarbeidsklubber for å skape et regionalt samhold, der alle klubbene har en felles ambisjon om å optimalisere talentutviklingen for så vel breddefotballen som elitefotballen.

Tiltakene består av mer enn 120 årlige besøk til FKHs samarbeidsklubber samt adgang til treningsplaner for hele året for U7-U12 spillere (gutter og jenter) – alt tilgjengelig gjennom en gratis app for spillere, trenere og ledere.

FKH G12 og G14
FKH G12 og G14 er talenttrening for regionens største talenter i regionen i aldersgruppen 11 til 14. Spillerne er fortsatt tilknyttet samarbeidsklubbene, men samles 1-2 ganger i uken for å optimalisere treningsutviklingen. Spillerne deltar også i nasjonale kamphelger, hvor de blir matchet med de andre eliteserie- og obosklubbenes aldersbestemte lag.

FKH G16
FKH samler regionens største talenter i aldersgruppen 15 til 16 på laget FKH G16 for å sikre en optimal treningshverdag, der fotball og utdanning er koordinert slik at spillerne har overskudd til å kunne utvikle seg. Laget deltar i den nasjonale G16-serien og spillerne får derfor matchet seg mot andre eliteserie- og obosklubbers G16-lag.

FKH 2
FKH 2 består av regionens største talenter i aldersgruppen 17 til 20. Laget deltar i divisjonssystemet, slik at spillerne er garantert en strukturert overgang til seniorfotball. Treningsprosessen er fortsatt utviklingsorientert og spisset for å forberede dem på overgangen til eliteserielaget.

Kraftakademiet fungerer på denne måten som en bro fra spillerutviklingen i breddeklubbene på Haugalandet og i Sunnhordaland til FK Haugesunds profesjonelle A-lag i Eliteserien.

Troy og Almar.jpg
Troy Engseth Nyhammer og Almar Gjerd Grindhaug er to av Kraftakademiets spillere som også representerer Norge på aldersbestemte landslag.

Dette vil vi oppnå

Ambisjonen til Kraftakademiet er å skape Norges beste miljø for trener- og spillerutvikling, i sammen med de regionale samarbeidsklubbene. Dette skal sikres gjennom målrettet fokus på tre grunnleggende områder:

KOMPETANSE- OG KUNNSKAPSDELING
FK Haugesund har samlet regionens dyktigste og mest talentfulle trenere og spesialister i Kraftakademiet for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø, som skal arbeide med å optimalisere selv de minste detaljer i spillerutviklingen.

I FKH SAMARBEID videreformidler vi denne kunnskapen og kompetansen til samarbeidsklubbene, og på den måten vil trener- og spillerutviklingsmiljøet på Haugalandet og Sunnhordaland optimeres gjennom kontinuerlige klubb-besøk, trenerkurs samt digital kunnskapsdeling.

OPTIMALE FASILITETER
Kraftakademiet har tilgang til de nyeste og mest dynamiske IT-verktøyene med mulighet for treningsplanlegging, testing, belastningsregulering, videoanalyse og spillerdeltakelse i utviklingsprosessen.

FK Haugesund G12, G14, G16 og FKH 2 har treningsbase i den nyoppførte delen av Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) med adgang til garderober, styrkerom og innendørshall. Rett utenfor døren har de direkte tilgang til 2 nyoppførte kunstgressbaner fra 1. september 2018 samt ytterligere en kunstgressbane fra 2017. Om vinteren har G16 og FKH2 også tilgang til haller med kunstgress til både trening og kamp.

UTDANNING
Det er avgjørende for FK Haugesund at spillerne utdanner seg samtidig som de spiller fotball. I Kraftakademiet har vi derfor en grunnleggende ambisjon om at 100 % av våre unge spillere skal gjennomføre videregående utdanning. Vi har derfor et helt sentralt samarbeid med HTG, der Kraftakademiet har treningsbase, som betyr at spillerne har mulighet til å dra dit daglig for å trene både fotball og styrke sammen med akademiets trenere.

Dette samarbeidet er helt sentralt for å tilrettelegge hverdagen til spillerne, slik at de får de beste mulighetene for suksess både på og av banen. Det er også inngått en avtale med Haugaland VGS, som muliggjør individuelle opplegg for spillere som ønsker yrkesfaglig utdanning, der de kan trene med sine lagkamerater på HTG.

Annonse fra Eliteserien: