fkh-akademiet-logo

FKH Akademiet

Slik jobber FKH med unge spillere.

Annonse:

FKH Akademiet har som mål å skape Norges beste regionale trener- og spillerutviklingsmiljø. Sammen med Haugaland Kraft og Sparebanken Vest har FKH nå opprettet en egen avdeling som skal jobbe dediktert med dette prosjektet.

Sebastian Brydegaard er utviklingssjef i FKH og har siden sin ankomst i vår jobbet på spreng for å klargjøre og kartlegge veien videre.

- Vi ønsker å stimulere utviklingsmiljøene i våre samarbeidsklubber ute i regionen. Derfor er målet vårt å skape et regionalt samhold hvor vi i fellesskap optimaliserer utviklingen til spillere, trenere og klubber, sier Brydegaard.

Les mer om FKH Akademiet her


FKH ut til klubbene

Frem til nå har utviklingsarbeidet i regi av FKH fokusert i hovedsak på FKH2, G16, og FKH TEAM. Denne satsingen vedvarer under det nye navnet FKH Akademiet. Hovedendringene skjer i aldersklassen 7–12 hvor FKH oppretter et prosjekt under navnet FKH Samarbeid som er helt annerledes fra tidligere tiltak.

- Nå skal vi ha mer fokus på breddeklubbene. Vi skal oftere ut i regionen og gjennomføre tiltak blant klubbene. Vi har som mål å ha 120 ulike tiltak ute i distriktene i løpet av et år. Det betyr i praksis at vi skal besøke noen hver tredje dag, fortsetter han.

Prosjektet skal ha fokus på trenerutvikling på lik linje med spillerutvikling. Dette inkluderer blant annet formelle trenerkurs med gratis deltakelse blant samarbeidsklubbene og keepertreninger for både spillere og trenere.

- Dersom vi ønsker å lage gode utviklingsmiljøer er det viktig at vi deler vår kompetanse med trenerne ute i regionen. Når trenerne har gode vilkår vil kvaliteten på treningene øke betraktelig – noe som vil smitte over på spillerne og forhåpentligvis inspirere dem til å trene mer, sier Brydegaard.

klaes rasmussen fkh samarbeid sebastian brydegaard fkh akademiet
Klaes Rasmussen, koordinator for FKH Samarbeid og Sebastian Brydegaard, utviklingsleder FKH Akademiet


Digitaliserer treningshverdagen

Måten FKH Samarbeid tar i bruk digitale medier skal endre hverdagen i samarbeidsklubbene. Trenere og spillere som deltar i samarbeidet vil få tilgang til «Skillrace», en gratis applikasjon som ifølge Brydegaard skal gjøre hverdagen enklere for trenere, og inspirere til utvikling blant spillerne.

Trenere vil gjennom applikasjonen få tilgang til øvelser og treningsplaner som de kan bruke på treningsfeltene ute i distriktene. Dette inkluderer blant annet en helårlig øktplan og et øvelsesbibilotek som skal inspirere spillerne.

- Vi lever alle i en travel hverdag. Derfor er det godt å vite at du som trener alltid kan ha en plan dersom du ikke har muligheter til å lage øktene i forkant, sier Brydegaard.

Spillerne vil få tilgang til «Ukens skillz» som er et videobibliotek som skal inspirere spillerne til å lære seg nye ferdigheter.

- Vi ønsker å oppfordre spillerne til å leke med ball. Dette er veldig viktig i forhold til å bygge identitet, sier Brydegaard og viser til identitet og fellesskap i fotballmiljøet på Island.

Les mer om FKH Samarbeid her

Likt tilbud for gutter og jenter

I tillegg til å oppfordre til klubbsamarbeid, trenerutvikling og spillerutvikling er FKH Samarbeid også kjønnsnøytralt og alle klubbene vil få samme vilkår og informasjon.

- At dette prosjektet skal omfavne både gutter og jenter spilte en avgjørende rolle i vår entusiasme for prosjektet, sier Gunn Margareth Larssesen i Haugaland Kraft.

FKH Akademiet omfavner altså ikke bare et lag, men om et treningsmiljø som stimulerer til utvikling både i eliteklubber og breddeklubber. Simen Aarskog i Sparebanken Vest trekker frem spesielt breddesatsingen som et positivt bidrag til både store og små i distriktene.

- Prosjekter som skal bidra til en bedre hverdag i de ulike distriktene på vestlandet er i samkjør med våre verdier i Sparebanken Vest, sier Simen Aarskog. 


Travel høst i vente

Som tidligere nevnt skal FKH arrangere 120 ulike tiltak ute i regionen. Dette betyr en travel høst for Klaes Rasmussen som er prosjektansvalig for FKH Samarbeid og blir kontaktpersonen til samarbeidsklubbene. Selv er han ikke bekymret for jobben som skal gjøres.

- Det blir nok mange lange kvelder, men det er bare et vilkår når du arbeider i fotballbransjen, sier han.

- Jeg tror dette blir en bra høst. Vi har forberedt oss godt og lagt ned mye arbeid i forkant. Det faktum at vi har dratt inspirasjon fra både Norge og internasjonalt i forhold til barnefotball forsikrer meg om at dette blir et vellykket prosjekt, fortsetter han entusiastisk.

FKH Samarbeid skal ifølge Brydegaard inspirere begge veier. Han ønsker at kompetanse skal deles blant klubbene og at FKH er en naturlig katalysator.

- Det er viktig at den største aktøren tar initiativ og kommer ut til klubbene, sier han.

- Vi vet at vi ikke vet alt, det er forutsetningen for å bli dyktigere. Vi håper FKH Akademiet vil la oss inspirere og lære hverandre nye ting, avslutter han.

Annonse fra Eliteserien: