Støtter Gatelaget med 30 000

Sparebankstiftelsen SR-Bank fortsetter å bidra til samfunnsprosjektene i FK Haugesund.

Sparebankstiftelsen SR-Bank deler hvert eneste år ut gaver og støtte av overskuddet til allmennyttige formål og bidrar hvert eneste år med store beløp til lag og foreninger på Haugalandet. Deriblant til Gatelaget i FK Haugesund.

Sparebankstiftelsen SR-Bank: trivsel, vekst og nyskapning i regionen

Torsdag i forrige uke var daglig leder John Harald Log og samfunnsansvarlig Tina Røvær på plass i SR-Banks lokaler i Sørhauggata for å motta et gavebrev på 30 000,- som er øremerket utstyr og treningstøy for klubbens gatelag. 

Banksjefene overrakte gavebrevet

Gavebrevet ble overrakt av Inger Rossebø, banksjef SR-Bank i Tysvær, og av Astrid Børresen, banksjef SR-Bank i Haugesund.

- Vi er takknemlige for gaven som er øremerket Gatelaget vårt og vil gå til nødvendig utstyr for spillerne som er en del av tilbudet vårt, sier Tina Røvær.

Gatelaget til FK Haugesund er et tilbud for rusavhengige som er motivert for å komme ut av rusen og intensjonen er at spillerne skal være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg.

Annonse fra Eliteserien: