Handelsbanken

Handelsbanken har landsdekkende kontornettverk i Norge, Sverige, Storbritannia, Danmark, Finland, og Nederland. Vi ser disse seks landene som hjemmemarkedene våre.

Om Handelsbanken

Siden begynnelsen av 1970-tallet har Handelsbankens organisasjon vært desentralisert og driften er alltid basert på kundens behov. Dette betyr at alle forretningsavgjørelser som gjelder individuelle kunders forhold til banken, tas nær kunden. Handelsbanken har mer fornøyde kunder enn sammenlignbare banker og er en av de mest kostnadseffektive børsnoterte bankene i Europa.

FAKTA