Promo 1

Promo1 er med i Skandinavias største profilgruppering.

Om Promo 1

Promo1 er med i NWP som er en gruppering med 30 selvstendige bedrifter i Norge og ytterligere 130 i resten av Norden. Vi består av uavhengige profileringsselskaper som allerede har etablert et samarbeid med vår hovedleverandør New Wave Group allerede i 1998. New Wave Group er et børsnotert selskap med sterk fokus på profilering og med en meget sterk varemerkeportefølje. Sammen jobber vi for å skape attraktiv og effektiv profilering for de nordiske selskapene.

FAKTA