Anker ikke utestengelsen

Ibrahima Wadji har bestemt seg for ikke å anke utestengelsen på 14 måneder.

Mandag 26. august ble Ibrahima Wadji ilagt en utestengelse på 14 måneder som følge av brudd på dopingreglementet.

Pressemelding

Ibrahima Wadji har bestemt seg for ikke å anke utestengelsen og sendte fredag ut en pressemelding gjennom sin advokat.

Ibrahima Wadji, after a total assessment of the case and the burden it poses for him and his family, today announced to ADNO that he accepts the Prosecutin Committees decision. Wadji would like to thank for the support he has received from FK Haugesund, his teammates, his agent, the supporters and from many others. Beyond this, Wadji has no comment on the matter.

Pressemeldingen oversatt til norsk:

Etter en totalvurdering av saken og belastningen den utgjør for ham og hans familie, kunngjorde Ibrahima Wadji i dag til ADNO at han godtar avgjørelsen fra påtalenemnda. Wadji vil takke for støtten han har fått fra FK Haugesund, lagkameratene, agenten hans, supporterne og fra mange andre. Utover dette har Wadji ingen kommentarer til saken.

Annonse fra Eliteserien: