Dette er Gatelaget

FK Haugesund er mye mer enn bare et lag i Eliteserien. Vi har også et eget Gatelag for rusavhengige.

Kompetanse, vinnerkultur, lidenskap og hardt arbeid kjennetegner klubben vår. FK Haugesund tar også et stort ansvar gjennom flere forskjellige samfunnsprosjekter - deriblant Gatelaget.

Gatelaget er et tilbud for rusavhengige som er motivert for å komme ut av rusen. Målet er at spillerne skal være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg. Laget er for begge kjønn fra 18 år og oppover som ønsker et tilrettelagt opplegg på dagtid for å bedre helse og kosthold.

Foruten tilrettelegging og organisering av to ukentlige treningsøkter skal gatelaget også være et sted hvor man får kjenne på samhold, fremgang og mestringsfølelse. Gatelaget tilbyr derfor:

  • Fotballtrening to ganger i uken + kamper
  • Lunsj i forkant av trening og kamp
  • Praktisk læring og mestring
  • Bevisstgjøring av egen helse
  • Kosthold og fysisk fostring
  • Sosial mestring
  • Veiledning og bistand


To treningsdager i uken

Treningene foregår hver tirsdag og torsdag. Laget blir transportert til Macron Arena (Haugarhallen) vinterstid og evt. til treningsfelt ute i Haugesund Idrettspark i sommerhalvåret. Til trening får de treningsklær, fotballsko og treningsfasiliteter. Spillerne deltar også i sosiale aktiviteter, samt i både lokale og nasjonale turneringer.

Tirsdager:

12.00 - Lunsj på Haugesund Sparebank Arena

12.30 - Transport ut til Macron Arena (Haugarhallen)

13.00 - Trening og kamp

14.00 - Transport tilbake til Haugesund Sparebank Arena

Torsdager:

12.00 - Lunsj på Haugesund Sparebank Arena

12.30 - Transport ut til Macron Arena (Haugarhallen)

13.00 - Trening og kamp

14.00 - Transport tilbake til Haugesund Sparebank Arena

Lyst til å være med?

Har du lyst til å være med på Gatelaget til FK Haugesund og på den måten få en fast møteplass to ganger i uken? Kanskje kjenner du noen du tror bør være med eller har du i første omgang kanskje bare noen spørsmål om hva Gatelaget er for noe og hva det inneholder?

Ta kontakt med oss ved å sende en mail til samfunns- og bærekraftsansvarlig Leif Birkeland FK Haugesund eller på telefon 416 48 993.

Det stilles ingen krav til ferdigheter - kun at du synes det er kjekt å være en del av et fellesskap og ha faste rammer/holdepunkter i uka.

Samarbeid er nøkkelen til suksess

Fotballstiftelsen organiserer Gatelagene i Norge og FK Haugesund er et av mange eliteserielag som er med i konseptet. Vi samarbeider med Haugar om trenere og leie av hall, og har også god dialog med rusomsorg i kommuner og institusjoner i regionen.

FK Haugesund har også etablert et faglig team rundt Gatelaget med intensjon om å gi nye muligheter og bidra til utvikling for den enkelte spiller.

Annonse fra Eliteserien: