Blir ny Gullmåke

Assist inngår femårig samarbeidsavtale.

Assist har vært med i sponsorlauget helt siden selskapet så dagens lys i 2014 og er sogar inne som draktsponsor hos FK Haugesunds G16-lag. Nå går den lokale leverandøren av løsninger innen print, IT og kommunikasjon enda tyngre inn i samarbeidet med FK Haugesund og tar steget opp som Gullmåke i sponsorporteføljen. Og de gjør det helt frem til 2023.

Assist satser på Display

Den femårige samarbeidsavtalen innebærer blant annet at Assist skal levere nye storskjermer til Haugesund Stadion. Nåværende løsning er gammel, slitt og uten serviceavtale hvilket gjør storskjermen i nord overmoden for utskiftning. I løpet av sommeren sørger derfor Assist for en flunkende ny storskjerm-løsning i stadionets nord-østre del. Senere, når utbyggingen av ny tribune i Utvik-svingen er ferdigstilt, leverer man også en tilsvarende løsning i sør-vestre hjørne av Haugesund Stadion.

- For oss er Display et satsningsområde, sier daglig leder James Persson når han forklarer hvorfor Assist kom på banen i forbindelse med utskiftningen av storskjerm og LED-boards på Haugesund Stadion.

Digital skilting, Storformat LED, møterom, stadionreklame, utleie. Display er i tiden og gjør seg gjeldende på stadig flere områder. Stadig flere investerer i levende bilder og med det et produkt som lever og kan forandre seg etter egne ønsker og behov.

Og Assist leverer.

Storskjerm og LED-boards

I tospann med White Production på service, drift og vedlikehold sikrer man også oppfølging og support i etterkant av leveranse. Så også i møte med FK Haugesund.

Foruten storskjermsløsninger vil Assist som en del av avtalen også levere nye LED-boards på stadionets to kortsider samt langs hele Macron-tribunen.  

Til slutt ligger det også en betydelig utveksling og overføring av kompetanse fra virksomheten med kontorer i Karmsundgata 208 til FK Haugesund som har tilhold et lite steinkast lenger ned i gaten. 

- Kan vi, så skal vi

Persson er også klar på hvorfor Assist nå utvider samarbeidet med FK Haugesund.

- Assist er bygget opp på lokalpatriotisme og prinsippet om at "kan vi - så skal vi". I det ligger det at vi er opptatt av å utvikle både by, region og handel og et av virkemidlene i så måte er å jobbe tett med regionens fremste fanebærer nasjonalt. Vi ser derfor hele tiden etter muligheten for å utvide og utvikle samarbeidet vårt med FK Haugesund og nå var tiden moden for å gå enda tyngre inn i en av landets beste fotballklubber.

Kommersiell leder i FK Haugesund, Rasmus Cabaleiro, er strålende fornøyd med å ha fått på plass en ny og utvidet femårsavtale med Assist.

- Fire aktører var inne i anbudsprosessen og valget falt på Assist fordi man hadde en smart finansiell løsning samtidig som virksomheten har lokal forankring og består av folk som brenner for regionen og fotballklubben. 

Fast inventar på Haugesund Stadion

Assist er en virksomhet som er godt over gjennomsnittet interessert i FKHs ve og vel. Og fast inventar på FKHs kamper.

Blant de tingene FKHs nye gullmåke etterlyser er et nytt langtidsperspektiv.

- Klubben staket i sin tid ut en 10-årsplan om å etablere seg i norsk toppfotball. Dit har man kommet. Nå er det behov for en ny langsiktig plan om hvor man ønsker å være om, la oss si, ti nye år og initiere nye tiltak der etter. Det kan fort være at det i så fall krever nye tiltak og omstrukturering for å sørge for at FK Haugesund gjør som de alltid har gjort - nemlig å lede an i utviklingen.

FKH selger samhold og opplevelser

Hva som skal til for å lokke haugalendingene på kamp er et stadig tilbakevendende tema i lokalene i Flotmyrgården. 

- Vi tror det er viktig å ta inn over seg at man går på stadion for å dele opplevelser. Ser man andre steder er resultatene i de fleste tilfeller underordnet med tanke på å få folk på stadion. Det som får folk til å fylle tribunene er ideen om å dele opplevelser med barn, venner og kollegaer. Slik er det også her.

I Assist-lokalene diskuteres det ofte fotball. Deriblant alt som bør trekke folk på kamp. Som lokale spillere. Lokalt trenerapparat. X-faktor i David. Venstrebeinet til Alex. Og hjemvendte spillere som Christian og Joakim som har kommet tilbake og levert fantastisk denne våren.

Åpne for nye impulser

Persson & Co. har også merket seg arbeidet som gjøres på ungdomsfronten i FKH. Spesielt ansettelsen av nye tilskudd til utviklingsavdelingen fra Danmark virker spennende.

- Vi som samarbeidspartner har inntrykk av at FKH er opptatt av å løfte blikket og ta til seg nye impulser når man henter Sebastian og Klaes til sentrale roller i utviklingsavdelingen. Å benytte seg av perspektivene fra fotballkultur som kanskje skiller seg litt fra den norske gjør ikke klubben mindre lokal. Det er viktig å erkjenne at man aldri blir utlært. Slik tenker vi også i Assist.

Ønsker du å bli enda bedre kjent med FK Haugesunds nye Gullmåke kan du lese mer om Assist her.

Annonse fra Eliteserien: