På besøk i Viking-land

FKH Akademiet med trenerkurs i Ryfylke.

- Jeg har forstått det slik at jeg som FKH-ansatt nå befinner meg i løvens hule!

Åpningsreplikk fra spiller- og trenerutvikler Christoffer Kydland.

Christoffer var vel vitende om at mange av tilhørerne ute i salen var Viking-supportere da han på vegne av FKH Akademiet nylig avla Suldal besøk som ledd i arbeidet med å pleie kontakten med alle samarbeidsklubbene i vår region. 

Og selv om sympatiene for Stavanger-klubben fortsatt står sterkt i kraftkommunen i Ryfylke ser man stadig flere FKH-drakter i bruk hos den oppvoksende generasjon. I anledning FKH Akademiets besøk hadde Suldal dessuten mobilisert skikkelig og samlet 25 trenere fra seks ulike klubber i nærområdet.

Holdt trenerkurs

På agendaen under besøket stod nemlig trenerkurs i hvordan drive god fotballtrening for barn.

Dagen startet med teori hvor aktivitetsprinsippet, flytsonemodell, differensiering og feedback var tema. Videre ble appen Skillrace introdusert og trenerne ble utfordret til å ta appen i bruk og planlegge og gjennomføre øvelser i tråd med teorien som ble gjennomgått.

12 stk. trenere tok utfordringen og gruppevis gjennomførte man tre ulike øvelser før FKH hadde en avslutning på feltet med inspirasjon til trenerne og en spillergruppe bestående av gutter og jenter fra 10 til 12 år.

"Rammen for den gode økten"

Etter praksis var det en siden en grundig evaluering av hva som skjedde på feltet - sett i lys av teorien man hadde gjennomgått - før man rundet av Suldal-besøket med «rammen for den gode økten» - en hjertesak for oss som jobber i FK Haugesund.

Annonse fra Eliteserien: