Samfunnspotten

Sesongen 2017 ønsker vi å inkludere de som trenger det mest.

Ny sesong. Nye konsepter. I 2017 lanserer vi 'Samfunnspotten'.

Det innebærer at vi setter av 30 gratisbilletter til hver hjemmekamp. Dette er billetter som institusjoner og ideelle organisasjoner kan søke om å få tildelt slik at de kan ta med beboere eller andre brukergrupper på kamp på Haugesund Stadion.

Målet er at det skal gjøre det enklere for utsatte grupperinger som sliter med for eksempel rus eller psykiatri, er kommet som flyktninger eller er sykehjems- eller institusjonsbeboere o.l. å komme seg på kamp og se byens beste fotballag i aksjon fra tribunen.

- Alle skal få ta del i fellesskapet

Samfunnskontakt Kjell Åge Kallevik i FK Haugesund er tydelig på hvorfor det er viktig å gjøre FK Haugesund og lagets kamper tilgjengelig for alle.

- Hver eneste FKH-kamp på stadion er blant regionens største arrangementer og skal være en begivenhet hvor alle er velkomne. For oss er det viktig at de besøkende på stadion reflekterer et tverrsnitt av befolkningen - inkludert de som av ulike årsaker ikke ville gått på kamp uten drahjelp fra 'Samfunnspotten'. Vi vil at alle skal få ta del i og kjenne på det fellesskapet en FKH-kamp er.

Slik gjør du

Ønsker du billetter til en hjemmekamp sender du en mail til tina@fkh.no senest tre dager før kampen spilles. Spilles kampen på for eksempel en søndag må vi med andre ord ha fått forespørselen innen torsdag. I den kortfattede mailen oppgir du:

  • Hvilken brukergruppe skal ha billettene
  • Hvor mange billetter man trenger
  • Hvilken institusjon eller organisasjon som søker 

Det blir deretter tildelt billetter etter en skjønnsmessig vurdering hvor man tar hensyn til hvem som har fått tildelt billetter tidligere i sesongen o.l.

Billettene hentes siden i billettluka på kampdag.

Annonse fra Eliteserien: