Trenerløftet

Stilling ledig i FK Haugesund.

FK Haugesund har i 2017 etablert prosjektet «Trenerløftet» som fokuserer på trenerutvikling. Målsettingen er å sammen med regionens klubber løfte kvaliteten på trenere i alle klubbene i regionen. Prosjektperioden er 3 år.

FK Haugesund lyser i den anledning ut en 3-årig engasjementsstilling i 100 % stillingsandel som henholdsvis Trener, Spillerutvikler og Ansvarlig for trenerløftet på Haugalandet.

Arbeidsoppgaver

 • Administrere og lede prosjektet med trenerutvikling i regionen.
 • Gjennomføre seks delkurs i Grasrottreneren (C-lisens).
 • Samarbeide med treneransvarlige i klubbene og følge opp og utvikle disse.
 • Inspirere trenere for aldersbestemte lag til å delta på trenerkurs og andre kompetansegivende tiltak.
 • Klubbesøk og trenertreff i alle klubbene i FKH sine definerte lokalområder.
 • Administrere fotballfaglig nettbasert plattform der trenere kan delta i fotballfaglig kommunikasjon.
 • Bruke mye tid ute på feltet sammen med trenere for aldersbestemte lag.
 • Bidra med sine fotballfaglige ressurser inn i kvalitetsklubbprosesser i klubbene. Kompetansekrav til trenere, oppfølging av roller og utvikling av planverk.
 • Være en viktig fotballfaglig ressurs som er tilgjengelig for de treneransvarlige i klubbene i Trenerløftet.
 • Tett samarbeid med fagmiljø i kretser, Norges Fotballforbund og NTF
  Treneransvar for FKH Team G14. 
 • Kampledelse Nasjonal G14-serie (ti kamper).
 • Stillingen er selvstendig og utadrettet, og det må påregnes mye arbeid på kveldstid og i helger. 

Personlige egenskaper

 • Evne til samarbeid, ledelse og innovasjon, og kunne arbeide godt i team.
 • Kunne ta egne initiativ og arbeide strukturert, selvstendig og løsningsorientert.
 • Evne til egenutvikling – både faglig, administrativt og personlig.
 • Være tydelig og inspirerende, samt være god på kommunikasjon.

Kvalifikasjoner

 • UEFA B-lisens eller høyere trenerutdanning.
 • Spiller- og/eller trenererfaring på relevant nivå.
 • Relevant utdanning/yrkesbakgrunn.
 • Inneha god IT-kompetanse.
 • Ha god kjennskap til:
 1. Trenerutdanningen i norsk fotball.
 2. NFFs kvalitetsklubbkonsept.
 3. Spillerutviklingsarbeidet i klubber, kretser og NFF.
 4. Fotballaktiviteten innen FK Haugesund sitt geografiske område.

Vi tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.
 • Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter.
 • Deltakelse på samlinger og tiltak i regi av Norges Fotballforbund og NTF.

Andre opplysninger

Den som ansettes vil ha base på Haugesund Stadion. Ønske om tiltredelse så snart som mulig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Eirik Opedal på telefon 955 54 663. 

Søknad sendes daglig leder Eirik Opedal på mail.

Annonse fra Eliteserien: