Treningsregler for eksterne

Dette er reglene for presse og publikum ifm FKH-treninger.

Den nye treningshverdagen innebærer et langt strengere regime for gjennomføring av treningsøkter i toppfotballen enn hva som har vært tilfelle tidligere. For spillerne legges det nå strenge restriksjoner for hvordan de kan opptre før, under og etter trening.

Også for presse og publikum innebærer det nye treningsregimet strengere regler.

Regler for presse

I forbindelse med FKHs treninger på Haugebanen (og evt. andre steder)  presse som ønsker å være tilstede varsle sin ankomst før trening. Dette gjøres til sportslig leder Eirik Opedal. Man vil siden bli tilvist plass på treningsfeltet slik at det ikke utfordrer gjeldende regler og prinsipper i det nye treningsregimet.

Regler for publikum

Publikum vil ikke lenger ha adgang innenfor inngjerdingen på Haugebanen. Treningsøktene må eventuelt følges fra utsiden. Publikum kan heller ikke oppholde seg i inngangspartiet/portområdet til treningsfeltet.

Regelen er absolutt og gjelder for alle. 

Annonse fra Eliteserien: