Årsmøte 2023

Vi inviterer til årsmøte 9. mars.

Årsmøtet for 2023 i FK Haugesund avholdes på Haugesund Sparebank Arena den 9. mars klokken 18.00.

Forslag som ønskes behandlet må leveres styrets leder på Haugesund Sparebank Arena (Karmsundsgaten 169) senest 22.02.23.

Årsberetning med regnskap og budsjett er tilgjengelig for gjennomsyn på Haugesund Sparebank Arena fra og med 01.03.23.

Om stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

I anledning Årsmøtet henviser FK Haugesund til § 2-5 om stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett, 3. og 4. ledd:

Arbeidstaker innen et organisasjonsledd er ikke valgbar til verv i eget eller overordnede organisasjonsledd. En arbeidstager i et allianseidrettslag eller lag organisert av allianseidrettslaget er ikke valgbar til verv i allianseidrettslag eller lag organisert av samme allianseidrettslag. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse i perioden plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjon.

Person som selv har samarbeidsavtale med organisasjonsledd eller er styremedlem, ansatt i ledende stilling eller er aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som organisasjonsleddet samarbeider med, er ikke valgbar til verv innen organisasjonsleddet.

Begrensningen gjelder dog ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik samarbeidsavtale, styreverv, ansettelse eller eierandel i juridisk person, plikter å fratre tillitsvervet. Idrettsstyret kan gi dispensasjoner.

Annonse fra Eliteserien: