Fire stjerner til Kraftakademiet

Fra tre til fire stjerner i Norsk Toppfotballs kvalitetsvurdering.

Norsk Toppfotball har denne høsten vurdert alle klubbakademier på 11 ulike områder mer enn 200 underkriterier for å undersøke utviklingsarbeidet som gjøres i Norge. FK Haugesunds eget Kraftakademi fikk i årets klassifisering 127 poeng og med det fire stjerner - en opp fra tidligere kvalitetsklassifiseringer - og er med det blant landets aller beste akademier. 

Last ned hele akademiklassifiseringen for 2022 her

- Vi er utrolig glade og stolte over dette resultatet. Vi har bygget videre på det flotte arbeidet som har vært lagt ned i akademiet tidligere og blitt enda tydeligere på sammenhengene innen de forskjellige områder som Norsk Toppfotball baserer akademiklassifiseringen på, sier utviklingssjef Sancheev Manoharan. 

I den aller første akademiklassifiseringen som ble foretatt tilbake i 2017 fikk Kraftakademiet to av fem mulige stjerner. Året etter oppfylte akademidriften kravene til tre stjerner i Norsk Toppfotballs vurdering før man nå altså tar steget opp blant akademiene med fire stjerner i toppfotballens vurdering.

- Vi er utrolig stolte av alt vi scorer høyt på. Vi scorer 20 av 20 poeng på planverk som tar for seg hvordan skoleringsplanen legger premissene for hva og hvordan vi skaper læring på de ulike årgangene i akademiet. Dette er et kvalitetsstempel på akademiets primære oppgave som er å utdanne spillerne i regionen og her ligger vi helt i toppen i Norge. Vi får også fem av fem stjerner på forankring som er med på å understreke fokuset fra hele klubben på at vi skal være ledende på talentutvikling og det sterke samarbeidet vi har etablert med A-laget i forhold til transitionsspillere. 

Investering i FKH Samarbeid

Kraftakademiet har allerede viet et årsverk til FKH Samarbeid, klubbens arbeid ut mot samarbeidsklubbene i regionen, og vil med den forbedrede klassifiseringen vie ytterligere en hel stilling til dette arbeidet.

- Med den nye vurderingen får vi mulighet til å være enda mer tilstede ute i samarbeidsklubberne. Vi har derfor ansatt Andre Olsen i en full stilling som ekstern trenerutvikler og han vil sammen Christoffer Kydland dyrke og videreutvikle samarbeidet med breddeklubbene i regionen vår. Fokuset vil rette seg særlig mot barnemiljøene vi har ute i de ulike samarbeidsklubbene. Dette er noe vi begynner med allerede over nyttår sammen med de klubbene der ute som ønsker sparring omkring utvikling av miljøet blant de aller yngste spillerne. 

Andre.jpg
André Olsen blir ny trenerutvikler i Kraftakademiet.

André Olsen kommer opprinnelig fra Harstad og holder for tiden på med en mastergrad i Coaching og Idrettspsykologi. Det siste året har Olsen vært trenerveileder i Kolnes IL, men har innen han gjorde haugalending av seg også hatt trenerjobber i både Harstad IL og Lyn Fotball. FK Haugesunds nye trenerutvikler har også vært ansatt ved Wang Toppidrettsgymnas i Oslo. 

Peis På

Akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball er inne i sitt sjette år, med jevnlig revisjon, hvor klubbenes akademidrift blir kvalitetsbedømt på 11 ulike områder og belønnet deretter. Klubbene blir etter gitte kriterier siden tildelt fra en til fem stjerner på akademidriften; hvor stjernene styrer den økonomiske støtten klubbene får fra sentralt hold. 

- Fire stjerner er et "blåstempel" på det gode arbeidet som gjøres og har blitt gjort. Som regionens flaggskip på talentutviklingsfronten stiller det store krav til oss som vi må jobbe hardt for å utvikle ytterligere.  

På grunn av økte krav med endringer i modell og kriteriesett, er akademiklassifiseringen i 20172019 og 2022 ikke direkte sammenlignbare, men tendensen er utvetydig. Norske akademier er i kontinuerlig utvikling og blir stadig bedre. 

- Vi skal fortsette med å arbeide målrettet med å utvikle de beste spillerne i regionen og gi de de beste forutsetninger for å bli den beste versjonen av seg selv. Vi er en klubb som legger til rette for at akademispillere både får hospitere på a-lagstreninger og - som i Vegard Solheims og Troy Engseth Nyhammers tilfelle - bli hentet permanent opp i A-stallen i 2022. Vi vil fortsette med å ha fokus på den enkelte spiller og samtidig bygge videre på lagsutviklingen slik at våre aldersbestemte spillere løser alle faser så likt som mulig. Like. viktig blir det å utvikle samarbeidet med våre samarbeidsklubber og bidra til enda flere gode barnemiljøer rundt omkring regionen, sier Sancheev Manoharan.

Fornøyd sportslig leder

FK Haugesunds sportslige leder Eirik Opedal er veldig tilfreds med den utviklingen som Kraftakademiet har gjennomgått siden akademiklassifiseringen så dagens lys i 2017.

- Kraftaakademiet har vært gjenstand for en kraftig utvikling de siste årene og har gått fra to til fire stjerner takket være strukturert og langsiktig jobbing over tid. Det er viktig for en klubb som FK Haugesund å ha et best mulig akademi all den tid utvikling av egne spillere vil bli stadig viktigere for bærekraftig klubbdrift i fremtiden og de fire stjernene i akademiklassifiseringen til Norsk Toppfotball forteller oss at vi vi har et utviklingsmiljø i klubben som vi har all grunn til å være stolte over og som er tett inkorporert i A-lagsdriften.

Akademibemanning i 2023

For 2023 vil Kraftakademiet ha tilgang på flere personalressurser og mer fagkompetanse enn noen gang tidligere. Samtlige akademilag vil ledes av en hovedtrener og en assistenttrener etter følgende fordeling:

G13 Trenerteam:

Hovedtrener: Eivind Grønning

Assistenttrener: Jesper Lervik

G15 Trenerteam:

Hovedtrener: Espen Elvemo

Assistenttrener: Ruben Sandslett

G17 Trenerteam:

Hovedtrener: Maid Memic

Assistenttrener: Daniel Mikkelsen

G19 Trenerteam:

Hovedtrener: Øyvind Hompland

Assistenttrener: Milenko Caceres

I tillegg vil Kraftakademiet romme flere funksjoner som jobber på tvers av de fire aldersbestemte lagene i regi av akademiet. Herunder:

Toppspillerutvikler: Paul Andre Farstad

Fysisk trener: Haakon Vaaga

Keepertrenere: Tor Martin Hegrenes og Kamil Rylka

FKH Samarbeid: Andre Sæter Olsen

Administrativ leder & FKH Samarbeid: Christoffer Kydland

og

Utviklingssjef: Sancheev Manoharan

Annonse fra Eliteserien: