FKH 1

FK Haugesund og Fotball-VM 2022

Uttalelse vedrørende verdensmesterskapet i Qatar.

Annonse:

Det neste verdensmesterskapet i fotball for herrer skal avvikles i Qatar i 2022. Norges eventuelle deltakelse i mesterskapet har den siste tiden vært gjenstand for diskusjon etter at Tromsø IL oppfordret til norsk boikott av mesterskapet. Dette som følge av blant annet arbeidsforholdene som landets fremmedarbeidere jobber under i forbindelse med utbygging og forberedelser til verdensmesterskapet. Siden har flere andre aktører i og rundt norsk fotball tatt del i debatten.

FK Haugesund ønsker diskusjonen om en mulig boikott av verdensmesterskapet velkommen og er som resten av Fotball-Norge både opprørt og bekymret over arbeidsforholdene som har blitt avdekket, bruddene på menneskerettighetene som har blitt dokumentert og tapet av liv blant landets fremmedarbeidere i forbindelse med byggingen av stadioner og annen VM-relatert infrastruktur. Det er av den grunn viktig for norsk fotball å diskutere det etiske aspektet ved å skulle delta i mesterskapet.

FK Haugesund har dessuten vært imot at Qatar skal stå som arrangør av det kommende verdensmesterskapet helt siden tildelingen fant sted i 2010 – grunnet flere forhold enn de allerede forannevnte.

Når FK Haugesund likevel ikke tar til orde for en boikott av mesterskapet nå skyldes det følgende:

  • En boikott er det absolutt strengeste virkemiddelet man kan ty til i denne sammenheng. Skal man gå til det skritt å trekke seg fra et mesterskap må beslutningen være tatt på bredest mulig beslutningsgrunnlag. Både med tanke på effekten av en boikott og konsekvensene av den. Pr. i dag er kunnskapsgrunnlaget vårt for dårlig til at vi med sikkerhet kan si at boikott er den eneste riktige tilnærmingen til mesterskapet.

I utgangspunktet har FK Haugesund tro på at man er best tjent med å forsøke å påvirke Qatars myndigheter til å utbedre de kritikkverdige forholdene som er avdekket. Dette tror vi gjøres best ved at myndigheter, menneskerettighetsorganisasjoner og fotballens ulike aktører i fellesskap jobber kontinuerlig med å påvirke arrangørlandets myndigheter.

I møte med NFF der også representanter fra Norsk Toppfotball, FIFA, menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International, LO og den internasjonale fagorganisasjonen ILOs representant i Qatar deltok i begynnelsen av mars ble det vist til at arbeidsforholdene i Qatar på enkelte områder har blitt bedre for landets fremmedarbeidere de siste årene som følge av den type påvirkning. Både når det gjelder arbeidstakernes rettigheter og forholdene man arbeider under.

Spørsmålet om forbedringene man har oppnådd siden 2017 og videre frem til mesterskapets start er tilstrekkelig til å avvise boikott som virkemiddel er for oss derimot uavklart.

FK Haugesund ønsker derfor en grundig konsekvensutredning av mulig boikott velkommen og slutter seg med det til Norsk Toppfotballs initiativ om å kartlegge effekt og konsekvenser av ulike virkemidler før klubben tar et endelig standpunkt i sin innstilling til Norges Fotballforbund.

Dette vil skje på ekstraordinært forbundsting søndag 20.juni.

Hilsen

Styret i FK Haugesund.

Annonse fra Eliteserien: