Akademisjef

FK Haugesund søker ny akademisjef

FK Haugesund søker ny utviklingsleder til å lede talentutviklingsarbeidet i klubben.

Annonse:

Utviklingsleder er øverste sjef for Kraftkademiet og rapporterer til daglig leder.

Om klubben

Fotballklubben Haugesund spiller sine hjemmekamper på Haugesund Sparebank Arena. Klubben har i de siste 15 årene stabilisert seg som en toppklubb i Norge. Klubben har et klart mål om årlig å kjempe om topp 5-plassering i Eliteserien innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Klubben har et delmål om ha 1/3 lokale spillere i A-stallen – dette stiller høye krav til utviklingsarbeidet i regionen.

Utviklingsleder i FKH

Utviklingslederen er Kraftakademiets øverste leder og har følgende arbeidsområder:

1. Overordnede faglige-, administrative og økonomiske ansvaret for klubbens spillerutviklingsarbeid og trenerutviklingsarbeid.

2. Overordnet ansvar for Kraftakademiets lag (G13, G15, G17 og G19)

3. Samarbeid med regionens breddeklubber

4. Strategiarbeid i klubb

5. Rapporterer til daglig leder

Sportslige ansvarsområder

  • Ansvarlig for å implementere klubbens strategier og planverk og for spillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet.
  • Ansvarlig for klubbens faglig bidrag og samarbeid omkring spillerutvikling i andre klubber i regionen.

Administrative ansvarsområder

  • Ansvarlig for oppfølging og skriftlig vedlikehold av klubbens sportslige planverk innenfor sine definerte arbeidsområder.
  • Utviklingsleder har ansvar for at spillerutviklingsarbeidet gjennomføres innenfor de budsjettrammer som til enhver tid er stilt til disposisjon, samt øvrig budsjettarbeid knyttet til den aktivitet som tilligger stillingen.

Utviklingsleder er klubbens sportslige kontaktperson mot krets, Norsk Toppfotballsenter, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for forhold som vedrører arbeid med spillerutviklingen i klubben. Utviklingsleder skal videre ha kontakt med relevante klubber, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Økonomi- og personalansvar

Utviklingsleder har personalansvar for trenere og spillerutviklere i Kraftakademiet.

Kompetanse-/kvalifikasjonskrav

Til stillingen følger det følgende kvalifikasjonskrav:

  • UEFA – A-lisens
  • Høyere utdanning
  • Relevant trener-/leder/-administrativ erfaring er ønskelig og vil bli vektlagt, samt personlig egnethet for stillingen.

Stillingen krever stor arbeidskapasitet kombinert med utholdenhet og tålmodighet. Klubbens utviklingsleder må videre være selvgående, være god på å bygge team og være fotballfaglig trygg. Stillingen innebærer et behov for å kommunisere godt både skriftlig og muntlig (språk: norsk/engelsk).

Informasjon og søknad

Søknad sendes til sportslig leder Eirik Opedal på epost: [email protected].

Sportslig leder kan også kontaktes på tlf. 95 55 46 63 for mer informasjon om stillingen.

Søknadsfristen på stillingen er løpende.

Annonse fra Eliteserien: