FKH Akademiet omorganiserer

Henrik Clausen blir ny fagansvarlig i utviklingsavdelingen.

Det blir en dansk rokade i sjefsstolen i FKH Akademiet når Søren Lykke fratrer stillingen som akademisjef og overlater roret til landsmannen Henrik Clausen fra og med 1. februar.

I og med byttet gjør også akademiet noen organisasjonsmessige endringer der Clausen blir Head of coaching i tillegg til sin nåværende rolle som Trenerutvikler og med det får det overordnede faglige ansvaret for driften av akademiet. 

Christoffer Kydland blir administrativ utviklingsansvarlig og overtar dermed det administrative tilretteleggingsansvaret for driften av akademiet. I tillegg fortsetter Kydland i jobben som hovedtrener for G12 i FK Haugesunds utviklingsavdeling

Dansk akademimodell

Påtroppende Head of coaching, Henrik Clausen, ser frem til å sette sitt preg på akademidriften i FK Haugesund.

- Jeg tenker at denne modellen har veldig mye til felles med den danske måten å organisere og strukturere akademidriften på, et land som ligger noen år foran Norge på dette området, og jeg gleder meg til å bidra med erfaringer og idéer fra et langt fotballiv for å sikre talentene på Haugalandet best mulige forutsetninger for utvikling. Christoffer og jeg vil ha hver våre ansvarsområder, utfylle hverandre godt og ivareta både behovet for fagkompetanse og god ledelse og gjennomføring i den daglige driften av akademiet, sier Clausen. 

Organisasjonskart FKH Akademiet 2021
Slik blir den nye organiseringen av FKH Akademiet.

Naturlig tidspunkt for endring

Sportslig leder Eirik Opedal i FK Haugesund sier at det er et naturlig tidspunkt å gjøre endringer i organiseringen av akademiet på.

- Søren etterlater seg en utviklingsavdeling som er på et helt annet sted enn bare for få år siden og med det er vi også i behov av en organisasjonsform som er bedre tilpasset nåsituasjonen. FKH Akademiet har gjennom Sebastian Brydegaard og Søren Lykkes perioder i sjefsstolen utviklet seg i retning av den danske akademimodellen og det er naturlig å se til organisasjonsformer sør for Skagerak for både å oppfylle kravene i akademiklassifiseringen og hente ut ytterligere gevinster i akademidriften. I Henrik får vi en leder med enorm kompetanse og erfaring som går rett i kjernen på det talentutvikling og akademidrift handler om, sier Opedal.

Den nye organisasjonsmodellen

Den nye organiseringen trer i kraft fra 1. februar og innebærer at Head of coaching/trenerutvikler blir FKH Akademiets nye leder, med administrativ utviklingsleder som ansvarlig for den daglige driften og koordineringen av akademiets aktiviteter både internt og ut mot samarbeidsklubbene. 

I tillegg videreføres organiseringen med egne hovedtrenere for hvert av akademiets fire aldersbestemte lag. Christian Grindheim blir ny trener og med det hovedtrener Espen Bull-Tornøes nye høyre hånd på FKH 2/G18-laget, og i trenerapparatet rundt rekruttene inngår også en egen fysisk trener og keepertrener.

Fysisk trener kommer også til å jobbe opp mot G16-laget hvor Øyvind Hompland er hovedtrener, støttet av både assistent- og keepertrener. 

De to yngste lagene i akademiet, G14 og G12, vil foruten hovedtrener også ha egne assistenttrenere og keepertrenere.

Annonse fra Eliteserien: