Fornøyde samarbeidspartnere

Partnerundersøkelsen viser at 9 av 10 føler de får utbytte av å være med som partner.

FK Haugesund gjennomfører årlig undersøkelser blant klubbens mange samarbeidspartnere om hvordan aktivitetene og arrangementene som klubben tilbyr sine partnere lever opp til forventningene. Tidligere i sommer ble alle samarbeidspartnere invitert på ny til å evaluere året som er gått siden forrige undersøkelse og resultatene av undersøkelsen er svært oppløftende.

Av interessante funn mener hele 96% av klubbens samarbeidspartnere at de får dekket sine behov gjennom klubbens varierte arrangementer. 100% av partnerne som besvarte undersøkelsen oppgir at de vil delta på flere arrangementer i klubbens regi og samtlige av klubbens samarbeidspartnere oppgir at de er fornøyde med innholdet i partnerfrokostene som klubben arrangerer før hver hjemmekamp.

Norengros.jpeg
Super-VIP - kampdagsarrangement for klubbens samarbeidspartnere.

Et nettverk for hele næringslivet

Fjorårets partnertur gikk til Gausta - et arrangement over tre dager som i evalueringen får en score av deltakerne på 4,58 av totalt 5. 

Mer enn 90% av alle samarbeidspartnere oppgir at de er fornøyde med avtalen de har, og at de får levert aktiviteter og tjenester i henhold til avtalen de har med FK Haugesund.

Av aktiviteter som FK Haugesund tilbyr partnernettverket rangeres 'uformelle sosiale settinger' aller øverst, foran henholdsvis 'B2B-arrangementer' og 'Partnertur' på andre- og tredjeplass.

At det å være en del av partnernettverket til FK Haugesund gir verdi til alle aktører - uavhengig av om man er fotballinteressert eller ei - bekreftes av at kun 20% av samarbeidspartnerne i nettverket sier de er med fordi bedriften er fotballinteressert. 

FGHJFHFH.jpg
Partnernettverket tilbyr både formelle og uformelle møteplasser for lokalt næringsliv.

Mer B2B i 2023

Daglig leder i FK Haugesund, Martin Fauskanger, legger ikke skjul på at han er fornøyd med tilbakemeldingene i årets partnerundsersøkelse.

- Vi tar til oss alle de gode tilbakemeldingene fra samarbeidspartnerne våre på aktivitetene vi tilbyr gjennom året. Det er veldig inspirerende med tanke på å hele tiden utvikle programmet og nettverket vårt slik at det er relevant for lokalt næringsliv. Vi er også veldig takknemlige for innspill til forbedringspunkter. I 2023 ønsker vi å legge enda bedre til rette for at nettverket vårt blir en fruktbar arena for forretning samarbeidspartnere imellom, sier Fauskanger.

Nylanseringer

I 2022 har partnernettverket til FK Haugesund foruten tradisjonelle møteplasser som 'Partnerfrokost', 'Torsdagsklubben' og VIP-arrangementer i forbindelse med hjemmekamper også arrangert partnertur til Stockholm med over 120 deltakere, arrangert bedriftsmesse på Haugesund Sparebank Arena, hatt flere bedriftsbesøk og tatt med partnerne på sensommerens flotteste eventyr - Den festivalen i Vangen.

I løpet av høsten vil det også bli lansert nye produkter til glede for nye og eksisterende samarbeidspartnere.

- På bakgrunn av tilbakemeldinger i nettverket, lanserer vi et produkt som kalles “lissepasning”. I løpet av høsten kommer vi med mer informasjon hva dette innebærer, avslutter Fauskanger hemmelighetsfullt.
Annonse fra Eliteserien: