Innkalling til ekstraordinært årsmøte

FK Haugesund inviterer klubbens medlemmer til ekstraordinært årsmøte mandag 5. august.

Annonse:

Det ekstraordinære årsmøtet har kun én sak på agendaen; overtakelse av Avaldsnes Allianselag Toppfotballs divisjonsrettighet, egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere til Fotballklubben Haugesund.

Praktisk informasjon: 

  • Dato: Mandag 5. august
  • Tid: 18.00.
  • Sted: Norengros-losjen, Haugesund Sparebank Arena.

Saksdokumenter vil bli lagt ut nærmere årsmøtet.

Forslag til vedtak:
FK Haugesund (Org. nr. 871 023 832) vedtar overtakelse av rettigheter knyttet til Avaldsnes Allianseidrettslag Toppfotball (Org. nr. 926 197 045) sitt lag i den divisjon laget er kvalifisert for pr. 01.01.2025. Videre overtas alt administrativt og økonomisk ansvar knyttet til Avaldsnes Allianseidrettslag Toppfotball sin virksomhet, herunder egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere.
Vedtaket fattes under forutsetning av at Norges Fotballforbund godkjenner søknaden om plassovertakelse.

Bakgrunnen for forslaget:

Med virkning fra 13. desember 2023 ble Avaldsnes Toppfotball sin klubblisens trukket tilbake som følge av brudd på NFFs krav om positiv egenkapital ved ekstraordinær rapportering per 31. oktober 2023. Konsekvensen av dette var at klubben rykket ned fra Toppserien til 1. divisjon fra sesongen 2024.

På bakgrunn av FK Haugesunds og Avaldsnes Toppfotballs felles ønske om å opprettholde et godt tilbud for lokale kvinner og jenter som ønsker å satse på fotball på høyest mulig nivå, har klubbene kommet til enighet om et samarbeid mellom klubbene allerede fra 2024-sesongen og da med underliggende intensjon om at FKH skal overta Avaldsnes Toppfotball fra 2025- sesongen.

Intensjonen bak dette samarbeidet, er å tilrettelegge for fortsatt satsing for de største lokale talentene også i 2024.

Partenes felles ønske er en omforent satsing, under fanen og merkevaren FK Haugesund fra 2025.

I den forbindelse vil en måtte overføre klubbens divisjonsrettighet, egenkapital, eiendeler og gjeld, samt ansatte og spillere til Fotballklubben Haugesund fra 01.01.2025. Avaldsnes Toppfotball har allerede gjennom årsmøte vedtatt overføringen.

Annonse fra Eliteserien: