Klubblogo og prosess

"I FKH-familien skal det være stor takhøyde og rom for alle synspunkter."

I anledning FK Haugesunds 25-årsjubileum til neste år presenterte klubben i forrige uke den nye grafiske profilen som FK Haugesund vil benytte i fremtiden. Av endringer som vil være godt synlige for publikum finner man blant annet ny klubblogo som FK Haugesund vil ta i bruk fra og med 2018.

Mange har i etterkant av presentasjonen vært kritiske til prosessen som har vært ført i forbindelse med dette arbeidet. Dette er tilbakemeldinger vi i FK Haugesund er både lydhøre over for og som vi tar til oss.

Vi ser at prosessen som har ledet frem til den nye grafiske profilen – og i særdeleshet den nye klubblogoen – burde vært ført bredere og inkludert flere sentrale aktører i FKH-familien. Herunder både supportere og andre samarbeidspartnere.

Det er alltid en avveining hvor mange deltakere og stemmer som bør inkluderes i et slikt arbeid og denne gangen bommet vi i tilnærmingen til hvem som fikk anledning til å medvirke. FK Haugesund er en liten organisasjon med et stort aktivitetsnivå, med alt det innebærer av raske beslutninger og behovet for effektive prosesser, men for en klubb som har fellesskap som en av sine viktigste kjerneverdier er det ekstra viktig å etterleve dette også i praksis. Det er vi de første til å innrømme at vi ikke klarte i forbindelse med prosessen som har vært ført denne høsten.

Vi burde gått bredere ut til både publikum og samarbeidspartnere – og kommunikasjonen mellom klubbens administrasjon og styret i FK Haugesund burde vært tettere og bedre. 

All aktivitet i FK Haugesund er et resultat av at man vil klubbens beste. Det være seg både på og utenfor banen. Det er derimot ingen unnskyldning for at man i arbeidet med å utvikle FK Haugesund glemmer å gi plass til de ressurser utenfor organisasjonen som det er naturlig å rådføre seg med.

FK Haugesund er en klubb som er lydhør overfor alle typer tilbakemeldinger. Også kritiske røster. I FKH-familien skal det være stor takhøyde og rom for alle synspunkter fordi alt engasjement er et uttrykk for det samme; at man kun ønsker FK Haugesunds beste.    

Dette felles ønsket og det store engasjementet er det som gjør FK Haugesund til en av landets beste fotballklubber. Og som sørger for at vi skal forbli det også i fremtiden.

Del drømmen med oss!

Annonse fra Eliteserien: