IMG_2001

Lanserer ‘Mær enn tri poeng’-alliansen

FK Haugesund vil gjøre det enkelt for samarbeidspartnerne å satse på bærekraft.

Annonse:

Uttrykket «Mær enn tri poeng» kommer opprinnelig fra Jostein Grindhaug og stammer fra en kamp på Åråsen hvor Jostein i garderoben etter kampen oppsummerte prestasjonen på følgende måte:

- Steike, gutar. I dag va dåke goe. Eg e stolte av dåkke. I dag hadde me fortjent mær enn tri poeng.

Som hele regionens fotballklubb skal FK Haugesund gi noe tilbake til samfunnet. For klubben handler det om «mær enn tri poeng» og derfor er begrepet i dag fellesnevneren på alle samfunnsprosjektene som FK Haugesund forplikter seg til.

- Vi ser av brukerundersøkelsene som vi gjennomfører hvert år at det er en klar forventing blant våre samarbeidspartnere om at FK Haugesund skal ta en lederrolle når det gjelder samfunnsprosjekter og -initiativ. I nyere tid har særlig dette med bærekraft vært et viktig interesse- og satsningsområde, sier samfunns- og bærekraftsansvarlig Leif Birkeland i FK Haugesund.

Landets første mijøfyrtårnsertifiserte fotballklubb

FK Haugesund har de siste årene derfor satt bærekraft på dagsorden. Klubben ble den første i Norge til å bli Miljøfyrtårnsertifisert og har pekt seg ut tre av bærekraftsmålene som sine utvalgte mål for driften av fotballklubben. Dette er henholdsvis ‘God helse og livskvalitet’, ‘Bærekraftige byer og lokalsamfunn’ og ‘Samarbeid for å nå målene’.

- Vår satsing på dette området omfatter både sosiale bærekraftstiltak som Gatelaget og Ungjobb og mer klimaspesifikke tiltak – som for eksempel nytt sorteringssystem for avfall både inne og ute på stadion. Sertifiseringen som miljøfyrtårn legger sterke føringer for en bærekraftig drift av FK Haugesund, sier Birkeland.

METP-alliansen.png

‘Mær enn tri poeng’-alliansen

FK Haugesund har i 2024 etablert en egen «Mær enn tri poeng»-allianse med ulike nivåer. Alliansen skal gi økt kompetanse på bærekraft og tilgang på egne bærekraftsarrangement. Alliansen støtter opp om klubbens samfunnsprosjekter, og partnere kan bruke sitt bidrag i egen ESG-rapportering.

- De siste årene har næringslivet hatt sterkt fokus på omstilling til bærekraftig drift. Vi har opplevd et veldig engasjement og et klart ønske fra omgivelsene om at vi skal ta en aktiv rolle ut mot partnernettverket. Vi bruker derfor store ressurser på dette arbeidet og forsøker å legge til rette for at våre samarbeidspartnere både skal få økt kunnskap om fagfeltet og invitere de med inn i tiltak og initiativ som bidrar til omstilling og til at virksomheten får en grønn profil. Omkvedet er ikke til å ta feil av; virksomheter som ikke er bærekraftige vil heller ikke overleve i konkurransen med de som er det.

Alliansepartner kommer i tre ulike nivåer og gir tilgang til kompetanseheving innen fagfeltet bærekraft, invitasjoner til bærekraftsarrangementer, medvirkning i konkrete bærekraftstiltak i regi av FK Haugesund, profilering på klubbens flater og tilgang på bruk av alliansens logo i tillegg til tradisjonelle goder man nyter som samarbeidspartner i FK Haugesunds partnernettverk.

FK Haugesund har i den daglige oppfølgingen av 'Mær enn tri poeng'-alliansen alliert seg med Norsk Toppfotballs samarbeidspartner KAPO AS som er et selskap som har spesialisert seg på å bistå virksomheter med bærekraftsarbeid, bærekraftsstrategier og kompensering av utslipp gjennom klimakreditter. Gjennomføringen av kompetansehevende tiltak er det også KAPO som står for. 

Klimakreditter til alliansepartnere

Alliansepartnere vil dessuten få kompenserende klimakreditter for å utligne egne klimaavtrykk.

- En sentral del av bærekraft handler om å utligne klimaavtrykk. FK Haugesunds klimaregnskap skal gå i null og en viktig del av dette arbeidet er kjøp av klimakreditter fra KAPO som gjennom skogplanting er med på å kompensere for miljøavtrykket man setter i forbindelse med annet gjennomføring av hjemmekamper.

IMG_2040 2.jpg
Avfallssortering er et av grepene som er innført på Haugesund Sparebank Arena.

Man kan derfor også velge å være ‘Klimapartner’ på kampdag.

- Klimaregnskapet vårt viser at en hjemmekamp bidrar til utslipp av cirka 13 tonn med CO2. I det ligger alle utslipp knyttet til tilskuernes transport til og fra kamp samt forbruk på Haugesund Sparebank Arena på kampdag. 15 hjemmekamper gir dermed et samlet utslipp på 180 tonn CO2 – noe som tilsvarer utslipp fra en bensinbil som kjører 900.000 kilometer i løpet av et år.

Som klimapartner på kampdag vil man foruten klimakompensering ifm selve arrangementet også få tilgang på kompetansehevende samlinger som kan skreddersys den enkelte virksomhetens behov.

- Kongstanken er at vi gjør det mye enklere og mer effektivt ved å jobbe sammen om miljøtiltak. Vi ønsker derfor gjennom ‘Mær enn tri poeng’-alliansen å legge til rette for at inngangen til aktiv bærekraftsatsing i den enkelte virksomhet blir så enkel og tilgjengelig som mulig.

Solid respons fra næringslivet

Responsen på ‘Mær enn tri poeng’-alliansen og ‘Klimapartner’ har vært overveldende – allerede før lansering.

- Offisiell lansering skjer denne uken, men det er mange virksomheter der ute som har fått nyss i lanseringsplanene og som allerede har tegnet seg som alliansepartnere. Mot Bodø/Glimt sist helg var også DNB på plass som tidenes første klimapartner på kampdag. Det synes vi er veldig inspirerende, sier FK Haugesunds samfunns- og bærekraftsansvarlig Leif Birkeland.

Sommeren 2022 etablerte FN et bærekraftprosjekt ved navn «Football For The Goals» i fotballen, med UEFA som partner og Norge som første pilot. FK Haugesunds arbeid på bærekraftsfeltet springer direkte ut fra dette initiativet – noe som igjen har redet grunnen for ‘Mær enn tri poeng’-alliansen. Initiativet er med andre ord en del av et arbeid som virker på mange ulike nivåer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for sammen å innfri bærekraftsmålene til FN med fotballen som utgangspunkt og som plattform.

Annonse fra Eliteserien: