Hjalp "M" med minibuss-sertifikatet

FK Haugesund sine samarbeidspartnere bidrar på ulike områder rundt Gatelaget. Haugaland Transportskole sørget for at «M» fikk en ny mulighet.

Denne våren har «M» fra Gatelaget tatt minibuss sertifikat og er klar for å kunne kjøre «sine egne», dvs. venner fra Gatelaget på tur.

- Det hele startet med at vi i forbindelse med jentesatsingsprosjektet fikk tilskudd fra DNB gjennom Fotballstiftelsen til å engasjere en person for å være med å rekruttere jenter, sier Tina Røvær, samfunnsansvarlig i FK Haugesund.

Røvær utdyper.

- «M» hadde vært med på Gatelaget en stund og kommet langt i prosessen til sitt nye liv uten rus. Hun fikk dermed tilbud om en liten prosjektstilling for å bli med og rekruttere flere jenter på laget, noe som har gitt resultater og som vi jobber videre med.

Samarbeid med gode partnere

Drømmen hun hadde om å ta minibuss-sertifikat, var da langt unna fordi det koster mye og krever jobbing. Men i god dialog med oss på Gatelaget og en fantastisk FKH-partner, Haugaland Transportskole, gikk «M» i gang med pugging av skilter og kjøreteori for minibuss. I tillegg fikk vi bistand fra en annen FKH-partner, Suldalsbussen, til øvelseskjøring.   

- Nå er sertifikatet i boks og Gatelaget klar for sin første utflukt med «M» bak rattet, tur til Ryvarden med grilling og sosialt samvær. Hun har nå satt seg som mål å ta sertifikat for stor buss og er i dialog med NAV om å få bidrag til dette, sier Røvær.  

Livet har ikke alltid gått på skinner. «M» har vært rusavhengig i mange år og langt nede. Miljøet på Gatelaget, nye vennskap og andre grupper hun deltar i inspirerer og motiverer til å gå videre.

«M» er veldig glad for at hun ble med på Gatelaget.

- Det har gitt meg veldig mye og  jeg har følt meg veldig godt tatt imot og vare på. Da jeg fikk anledning til å ta minibuss sertifikatet ble jeg veldig overrasket. For en tillit og kjempe utfordring for min del! Det har hjulpet meg veldig å ha et positivt fokus og noe å jobbe mot.

- Den viktigste jobben gjør de selv

Samfunnsansvarlig Tina Røvær skryter og er imponert over henne og flere andre på Gatelaget.

- Den viktigste jobben gjør de selv. Det krever både viljestyrke, mot, hardt arbeid og utholdenhet for å komme seg videre i livet etter lang tids rusavhengighet og psykiske utfordringer. De som tar fatt på denne reisen imponerer stort og fortjener at flere heier på dem og gir sitt bidrag avslutter hun.

Haugesund Gatelag har siden 2015 vært et fast tilbud til rusavhengige som ønsker å være rusfrie over tid. Gatelaget er et samarbeid mellom FK Haugesund, Fotballstiftelsen (som organiserer Gatelag i Norge) og Sportsklubben Haugar. Intensjonen er å ha et rusfritt tilbud to dager i uken der spillerne opplever fysisk og sosial mestring, stolthet, tilhørighet og omsorg. Man har også aktiviteter utenom trening og deltar på nasjonale turneringer.

For daglig leder Torleif Vestre og Haugaland Transportskole var det et enkelt valg å tre støttende til når anledningen bød seg.

- Det er fint å kunne bidra til at noen kan komme tilbake i jobb og være aktive i samfunnet. Det er godt for alle å føle at det er bruk for dem, sier Vestre.

IMG_2448__01
Daglig leder i Haugaland Transportskole, Torleif Vestre, kom til unnsetning.

Dette er Gatelaget

FK Haugesund er administrativt ansvarlig, mens FK Haugar stiller hall og har ansvar for gjennomføring av treningene i samspill med samfunnsansvarlig i FK Haugesund. I tillegg har vi gjennom året hatt med frivillig «bakkemannskap», samt fagpersoner hhv. fra Tysvær og Haugesund kommune.

Gatelaget er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund, Haugar og Fotballstiftelsen, som organiserer Gatefotball i Norge. Rusomsorg i kommuner og institusjoner i regionen bidrar også.

Siden etableringen for seks år siden har gatelaget vært et tilbud for rusavhengige som er motivert for å komme ut av rusen. Intensjonen er at spillerne skal være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg. Laget er for begge kjønn fra 18 år og oppover som ønsker et tilrettelagt opplegg for å bedre helse og kosthold.

Haugesund Gatelag tilbyr:

  • Fotballtrening to ganger i uken + kamper
  • Turgruppe en dag pr. uke
  • Satsing på jenter
  • Lunsj i forkant av kamp
  • Praktisk læring og mestring
  • Bevisstgjøring av egen helse
  • Kosthold og fysisk fostring
  • Sosial mestring
  • Veiledning og bistand
  • Buss til treningsfeltet

Totalkonsept på og utenfor banen

Det administrative ansvaret for prosjektet ligger hos FK Haugesund. Hall og trenerkrefter leies fra Haugar. Intensjonen er å bygge et team rundt treningene. Vi har nå med trenerteam fra Haugar, en frivillig tidligere fotballspiller som stiller hver tirsdag, en miljøterapeut fra kommunen (som følger ”sine” spillere), samt undertegnede som ordner med mat, samtaler og praktiske ting rundt laget. I tillegg kommer ansatte og frivillige fra klubben innom treningene og er del av miljøet rundt spillerne.I totalkonseptet inngår også kostholdsveiledning og arbeidstrening på FKHs kjøkken

- FKH har nå fått en tydelig profil på Gatelaget. Konseptet er rettet mot ettervern, med en god indre justis i gruppen. Samtidig jobber vi kontinuerlig med å rekruttere flere motiverte spillere. De fleste rekrutteres fra kommuner i regionen og Haugaland A-senter, mens de er i behandling. Vi har nå en kjerne på 12-17 spillere i aldersgruppen 20-50 som stiller jevnlig på trening. Herav er 5 jenter faste – mens flere har vært innom og er i ”tenkeboksen”, avslutter Røvær.

I 2020 definerte man et prosjekt for å få med flere jenter og hadde en erfaringskonsulent på engasjement for å jobbe med dette. Intensjonen er å jobbe videre med jentesatsingen. Turgruppen er et resultat av dette, selv om det også har med gutter. Erfaringene er at turene gir anledning til gode samtaler og knytter gode relasjoner mellom spiller

Annonse fra Eliteserien: