Nytt styre på plass

På tirsdagens årsmøte i FK Haugesund ble nye styremedlemmer ønsket velkommen og to personer tildelt hedersmerket.

Årets årsmøte i FK Haugesund ble gjennomført utendørs på Haugesund Stadion tirsdag ettermiddag. Som alltid de senere år ble årsmøtet ledet av Geir Charles Grindheim og foruten de faste og obligatoriske postene tok årsmøtets medlemmer også stilling til en eventuell boikott av VM-sluttspillet i Qatar i 2022.

Flertallet stemte i så måte for å avvente en endelig beslutning og følge konklusjonen som utredningsarbeidet til det ekstraordinære forbundstinget 20. juni måtte lande på.

Årsmøtet vedtok også at klubben skal ta et klart standpunkt mot "sportsvasking" i FKHs verdigrunnlag.

Overskuddet til FK Haugesund i 2020 var på 124.602 kroner.

td7c5563
Styreleder Leiv-Helge Kaldheim. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Styret 2021

På agendaen sto også valg av nytt styre i FK Haugesund.

Styreleder Leiv Helge Kaldheim samt styremedlemmene Randi Kvaløy og Christoffer Falkeid var ikke på valg.

Tore Lillenes ble gjenvalgt som nestleder i to år mens Lillian Medby ble gjenvalgt som styremedlem - også det for to år. Geir Leifsen ble valgt inn som fast styremedlem de neste to årene etter å ha vært varamedlem tidligere, mens Tove Bruksås ble valgt inn som nytt varamedlem.

Ut av styret gikk Nils Halvor Berge.

Hedersmerke

Styreleder Leiv Helge Kaldheim benyttet også årsmøtet til å dele ut klubbens hedersmerke til henholdsvis Randi H. Flesjå for hennes mangeårige engasjement i blant annet Maakeberget og til stadionsjef Hans Grønnestad for hans utrettelige arbeid med å sikre best mulige spilleforhold på Haugesund Stadion.

Annonse fra Eliteserien: