Pressemelding

Ibrahima Wadji utelukkes i 14 måneder

I forbindelse med seriekampen hjemme mot Kristiansund den 19. mai gjennomførte Antidoping Norge en dopingkontroll. Ibrahima Wadji testet i den forbindelse positivt på stoffet morfin. Morfin står på dopinglisten og er klassifisert i Dopinggruppe S7 blant stoffer som er forbudt i konkurranse.

Wadji og FK Haugesund ble i dag gjort kjent med at Påtalenemnden i Antidoping Norge har besluttet å ilegge Wadji 14 måneders utelukkelse regnet fra prøvedato 19. mai 2019. Dette innebærer at han kan være tilbake i organisert trening fra 19. mai 2020 og delta i konkurranser (spille kamper) fra 19. juli 2020. Wadji har nå 14 dager på seg til å bestemme seg for om han vil godta avgjørelsen eller om saken skal behandles av Domsutvalget i Norges Idrettsforbund.

Slutningen i Påtalenemndens avgjørelse gjengis i sin helhet:

Ibrahima Wadji f. 05.05.1995 dømmes for overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), jf. NIFs lov § 12-10 (1), jf. NIFs lov § 12-8 (3) til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 1 – ett – år og 2 – to - måneder, med virkning fra tidspunktet for prøvetaking 19.05.2019. 

Wadji sine kommentarer til avgjørelsen

Ibrahima Wadji er representert ved advokat Trond Jarle Bachmann.

Wadji v/advokat Bachmann har følgende kommentar til avgjørelsen:

-Vi registrerer at Påtalenemnden har lagt Wadjis forklaring og erkjennelse til grunn for sin avgjørelse og konkludert med at han bare har utvist ubetydelig skyld ved inntaket av de morfinholdige tablettene. Vi registrerer også at Påtalenemnden finner det bevist at Wadji ikke hadde til hensikt å få en prestasjonsfremmende effekt av bruken av tablettene, som vi mener derimot hadde en prestasjonshemmende effekt. På denne bakgrunn vurderes tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i 14 måneder regnet fra prøvedato den 19. mai 2019, som svært strengt. Vi vil derfor foreta en grundig vurdering av avgjørelsen før vi tar stilling til om denne skal vedtas eller behandles av Domsutvalget i NIF.

FK Haugesund sine kommentarer til avgjørelsen

Styreleder i FK Haugesund, Leiv Helge Kaldheim, er glad for at man endelig har fått en avgjørelse i saken.

-Inntil det avklart om avgjørelsen blir stående, eller om saken skal behandles i Domsutvalget, tar klubben Påtalenemndens avgjørelse til etterretning, sier Kaldheim.

-Dette er først og fremst en trist sak for både Wadji og klubben. FK Haugesund tar avstand fra all form for bruk av forbudte stoffer. Samtidig har det vært viktig for oss å vise omsorg for Wadji og hans familie slik at de har blitt godt ivaretatt, sier Kaldheim.

Kaldheim peker videre på at FK Haugesund ikke er part i saken, og at klubben derfor ikke har en rolle i saken utover å besvare de spørsmål som Antidoping Norge har bedt om svar på.

-Vi merker oss at Wadji er trodd på alle punkter i sin forklaring. I en ellers trist sak, er det tross alt et lyspunkt at et uavhengig organ har konkludert med at Wadji ikke hadde til hensikt å jukse seg til bedre prestasjoner, avslutter Kaldheim.

Kontaktpersoner

For FK Haugesund: Styreleder Leiv Helge Kaldheim, tlf. 900 59 089

For Ibrahima Wadji: Advokat Trond Jarle Bachmann, tlf. 916 77 877

Annonse fra Eliteserien: