Støtter gatelaget

Norsk Narkotikapolitiforening samlet inn 55 000,- kroner til FK Haugesunds gatelag under sin utdanningskonferanse.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) var denne helgen samlet til  utdanningskonferanse på Scandic Maritim i Haugesund. I tre dager var medlemmene samlet i Smedasundet for å utveksle kunnskap innen fagfeltet sitt i form av meningsutvekslinger, foredrag og workshops.

Norsk Narkotikapolitiforening: les mer her.
 
Til åpningen av konferansen var både justisminister og politidirektøren representert, og som en del av programmet arangerte man lørdag kveld også en festbankett i Maritim Hall.

Inviterte FK Haugesund

Til banketten var FK Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim invitert i et helt spesielt ærend. 

NNPFs medlemmer har som tradisjon å arrangere lotteri i forbindelse med konferansen hvor de innsamlede midlene siden øremerkes et godt formål. I år ønsket foreningen å gi det innsamlede beløpet på hele 55 000 kroner til FK Haugesunds satsing på gatelaget - et tilbud til rusmisbrukere og andre som føler på utenforskap.

Overrekkelse
Torbjørn Nervik i Norsk Narkotikapolitiforening overrekker 55 000,- til FK Haguesunds gatelag ved FK Haugesunds styreleder Leiv Helge Kaldheim.

Pengene ble overrakt under stor festivitas til en meget takknemlig styreleder. 

- Dette var en veldig fin måte å tilbringe lørdagskvelden på, og på vegne av gatelaget og hele FK Haugesund er vi veldig takknemlig for både det innsamlede beløpet og at NNPFs medlemmer i mylderet av gode formål ser og anerkjenner gatelaget vårt og arbeidet som gjøres der. Dette er midler som kommer veldig godt med for å gi spillerne på gatelaget et best mulig tilbud og en fast møteplass på stadion to ganger i uken.

Dette er gatelaget

Gatelaget er et tilbud for rusavhengige som er motivert for å komme ut av rusen. Intensjonen er at spillerne skal være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg. Laget er et tilbud til begge kjønn - for personer over 18 år som ønsker et tilrettelagt opplegg på dagtid for å bedre helse og kosthold.

Som spiller på gatelaget får man fotballtrening to ganger i uken - samt at man deltar på ulike gatelagsturneringer rundt omkring i Norge. Man får også kjenne på praktisk læring og mestring samt vite mer om kosthold og fysisk fostring. Man inviteres også alltid på FK Haugesunds hjemmekamper.

Gatelaget er et samarbeidsprosjekt mellom FK Haugesund og SK Haugar.


Gatelaget til FK Haugesund trener i Macron Arena to ganger i uken

Samfunnsansvarlig i FK Haugesund, Tina Røvær, setter også stor pris på de tildelte midlene.

- Samfunnsprosjektene våre har alltid vært viktige for oss i FK Haugesund - og en slik gave er veldig stas både for spillerne og oss som jobber med gatelaget. Vi ønsker å tilby et best mulig opplegg rundt spillerne og disse midlene er med og bidrar til en meningsfull hverdag for de i samfunnet som trenger det mest. En slik gave motiverer derfor til ekstra innsats - både på og utenfor banen.

Les mer om Norsk Narkotikapolitiforening. 

Annonse fra Eliteserien: