Utvikling trumfer resultat

Akademisjef Sancheev Manoharan om utviklingsmiljø, identitet og hvorfor resultater er underordnet.

I begynnelsen av januar var Sancheev Manoharan på plass som ny akademisjef i Haugesund.  35-åringen kom fra stillingen som U17-trener i den danske Superliga-klubben AGF Aarhus og med en ny leder for utviklingsarbeidet følger også nye idéer. Eller, i hvert fall en klar idé om å videreutvikle og forsterke de verdier og den filosofi som allerede ligger til grunn for arbeidet med å foredle regionens største talenter i Kraftakademiet.

- Vi skal fortsette å bygge videre på det som allerede er på plass. Forgjengerne mine har gjort et veldig fint stykke arbeid på mange områder og nivåer - og det skal vi utvikle videre og jobbe med å gjøre enda tydeligere og mer samkjørt, sier Manoharan. 

Sentralt i arbeidet med å ta Kraftakademiet videre ligger ønsket om å minimere – eller aller helst helt eliminere - tilfeldighetenes plass i talentutviklingsarbeidet. Alle faktorer man selv kan være med å påvirke skal perfeksjoneres mest mulig.   

-  Det er en stor kapasitet og kompleksitet i fotball. Ikke minst i måten å utvikle unge mennesker og spillere på, og det vi skal sikre oss er at tilfeldighetene ikke får råde – verken på eller utenfor banen. Fotball er et spill hvor man kan gå fra å tenke at man har kontroll i det ene øyeblikket til det plutselig skjer noe uventet – og så har man ikke den kontrollen lenger.  Jo mer forberedt vi er på det vi ikke kan kontrollere, jo mer kontroll har vi og det er den tankegangen vi skal ha. 

Helhetstenkning

Å skape et best mulig utviklingsmiljø krever at man tenker helhet. Den består av to faktorer - spilleren og det som skjer rundt spilleren. Det som skjer rundt spilleren ønsker Manoharan å sikre seg at han og trenerkollegaene i akademiet har kontroll på. Det igjen krever et godt samarbeid med både foreldre og skole for å sikre at hverdagen til spilleren er så optimal som mulig med tanke på å utvikle seg – ikke bare som spiller, men også som menneske.

For kun de aller færreste klarer å nå det endelige målet; å bli profesjonell spiller i FK Haugesund. Likevel skal akademitilværelsen gi viktig læring og ballast til bruk også på andre områder i livet.

-  Den holistiske tankegangen som ligger til grunn i tenkningen vår sørger for at selv spillere som ikke kommer gjennom nåløyet uansett vil kunne ta mange gode verdier og verktøy med seg videre ut i livet, sier FK Haugesunds utviklingssjef.

Tydelig identitet og spillestil

Kraftakademiet teller i tillegg til utviklingssjefen også fem heltidstrenere fordelt på nivåene G12, G14, G16 og G18 – i tillegg til en lang rekke trenerressurser i mindre stillingsandeler og som frivillige krefter rundt akademispillerne. Det forutsetter en felles forståelse på alle nivåer av hva man vil, hvor man vil og hvordan man skal komme dit. Prinsippene som ligger til grunn må adopteres av alle. 

IMG_20220121_125522__01__01.jpg
Sancheev Manoharan har ambisiøse mål på vegne av Kraftakademiet.

- Rent fotballmessig handler helhet mye om spillestil. Den definerer siden tilnærmingen vår til trening. Det skal være en klar sammenheng mellom hvordan vi trener og spillestilen vi praktiserer i hele klubben. Pedagogikken må siden henge sammen med måten vår å spille på. Det stiller krav til oss som talentutviklere at vi er best mulig forberedt og innforstått med hva og hvor vi vil, forklarer Manoharan.

Første bud er å ha en klar og tydelig identitet og spillestil. 

- Det skal være en klar og rød tråd i hvordan vi trener på alle nivåer. Fra de aller yngste og hele veien opp til A-laget. Vi skal vite hva en spiller som kommer opp til G14 skal beherske slik at vi kan legge til nye ting på det nivået. Det er det samme læringsprinsippet som i skolen, forteller Manoharan entusiastisk.

Ikke minst krever det også et tett samarbeid med det sportslige apparatet rundt A-laget. 

Det innebærer at hele klubben – fra seniornivå og helt ned til de aller yngste lagene i akademiet er samkjørte på spillestil, hvordan man for eksempel løser ulike sekvenser med ball eller hvordan man skal opptre i presspillet. Rent ut sagt på alle områder – også helt ned til de minste detaljene. 

-  Jeg har allerede hatt gode diskusjoner med trenerne på A-laget omkring en rekke ting som berører akademiet. For eksempel om noe så banalt som oppvarming. Vi skal ha de samme oppvarmingsøvelsene i akademiet som på A-laget. Alt for at ting skal være gjenkjennelig og overførbart når man beveger seg mellom de ulike lagene i FK Haugesund. Spillere som tar steget opp på A-laget, om det så bare er for noen enkelttreninger, skal i praksis oppleve at det kun er tempoet som er forskjellig. Alt det øvrige skal de kjenne fra tidligere. Oppvarming. Løsninger med ball. Presspillet. 

Resultater er underordnet

Noe av det som skiller talentutviklingsarbeid fra fotball slik man tradisjonelt kjenner det er nedtoningen av resultatets betydning. I de fleste tilfeller er det helt underordnet. Slik har det ikke alltid vært i arbeidet med unge talenter, men i 2022 er talentutviklingsfilosofien internasjonalt nesten utelukkende sentrert rundt prosess.

-  Vi vil selvsagt gjerne vinne når lørdagen kommer, men aldri på bekostning av den enkelte spillers utvikling. Over tid vil vi dersom vi evaluerer på prosess og den retning vi går i også få resultater. Talentutvikling handler om å øve, gjøre feil, spille oss ut og holde fast ved de verdiene som FK Haugesund har mtp på være aggressive og fremoverrettede. Vi skal kontrollere kampene, slik at vi ikke ender opp med tilfeldigheter og «ping-pong». 

Kampplanen i FK Haugesund skal derfor kun handle om hvordan man vil at klubbens talenter skal spille. Det er uaktuelt å tilpasse seg etter motstanderen. Trenerne skal kun forholde seg til egne spilleres læringsutbytte uavhengig av hvem man møter. Det igjen betyr at man kun er opptatt av prosess – ikke resultater. 

- Sagt veldig enkelt kan vi tape 5-0, men likevel ha spilt en god kamp i utviklingsøyemed. Det gir oss i så fall mye mer enn å vinne 5-0 uten å ha lyktes med de tingene vi gjerne vil. Derfor er fokuset på utviklingsutbyttet til både den enkelte spiller og til laget det essensielle for oss.  

Manoharan trekker også frem et annet eksempel.

 - La oss si at vi har en G16-spiller som har større utbytte av å spille med G18 for å kunne utvikle seg som spiller. Hvis det å bruke denne spilleren på G18-laget er det riktige fordi det er spillerens beste utviklingsarena så gjør vi det - selv om vi vet at det koster oss seieren. Spillerens utvikling står i fokus. Ikke om vi vinner den aktuelle kampen eller ei. 

IMG_20220110_110925__01__01.jpg
«San» Manoharan er allerede varm i trøya som akademisjef.

Trygghet i møte med det ukjente

Den underliggende filosofien om å ville oppnå i stedet for å unngå noe innebærer også at spillerne kommer til å gjøre feil. I langt større grad enn om man gikk for «safety first». Det forsterker også ansvaret som ledere og trenere har på at det å våge å feile er en del av utviklingen. Det er en fase man må gjennom, men når man siden kommer seg gjennom denne prosessen vil disse elementene falle seg naturlig for spillerne og innebære trygghet når de siden tar steget opp fra G14-nivået til G16 eller fra G18 til A-laget fordi det er de samme prinsippene og den samme strukturen som ligger i bunn. 

- Min oppgave som Head of Coaching i akademiet er ikke å konfrontere trenerne våre med hvorfor de tapte den aktuelle kampen, tvert imot er det min oppgave å gi de ryggdekning for å ha fokus på utvikling.

Innenfor rammen av struktur vil spillerne siden få utløp for kreativiteten sin. 

-  Vi ønsker å utvikle spillere som er taktisk fleksible. Det er fordi fotball er så komplekst at du hele tiden kan komme ut for noe nytt, men med best mulig forberedelser vil man kunne navigere i det uforutsette og nye. Våre spillere skal ha flere løsninger enn motstanderen. Det ligger til grunn i våre treninger. 

Haugesunds fortrinn

Den nye akademisjefen har siden ankomsten til Sørvestlandet allerede rukket å merke seg noen lokale særegenheter som er av stor betydning for hans arbeide. Spillerne her er nemlig herdet. Av vær og vind. En stor styrke i følge Manoharan.

- Nylig var jeg på treningsfeltet i forbindelse med en akademitrening. Været var helt forferdelig, men ikke en eneste av spillerne klaget eller syntes synd på seg selv. De registrerte selvsagt at det var ufyselige forhold, men de kjørte bare på. Da tenkte jeg at dette er spillere som går til treningene med den rette mentaliteten. Det er en kjempefordel vi har her i Haugesund fordi det enkleste i fotball er å lære og utvikle det tekniske og det taktiske. Det mentale kan også utvikles, men ikke i samme grad, men klimaet her er med på å gjøre spillerne våre mentalt tøffe. Det er et stort fortrinn som jeg synes er veldig spennende.

Kraftakademiets nye leder har allerede funnet seg godt til rette på Haugalandet. Nå starter arbeidet om å ta utviklingsarbeidet i FK Haugesund både et og to steg videre.

Annonse fra Eliteserien: