Vi blir trefaddere!

FK Haugesund blir klimanøytral virksomhet.

'Klem et tre' er det noe som heter. I FK Haugesund tar vi det hele et steg lenger og planter like godt trærne også. Alt som et ledd i arbeidet med det grønne skiftet.

Trefadder: Karbonfangst med norsk klimaskog

I forrige uke inngikk nemlig klubben en avtale om å bli trefaddere. Det innebærer å finansiere planting av trær som bidrar til karbonfangst tilsvarende klubbens utslipp av CO2 i løpet av et år. For på den måten å bidra til et nullsumsspill der FK Haugesunds miljøregnskap innebærer at man blir klimanøytrale.

- Et av mange tiltak

Bak initiativet står haugesundsforetaket Trefadder AS og i forrige uke kunne prosjektleder Anders Kristiansen og FK Haugesunds daglige leder John Harald Log gi hverandre albuen på et samarbeid som føyer seg inn i rekken av miljøtiltak som klubben har innført de siste årene.

- Selv om fotballen for øyeblikket ikke ruller og vi opplever krevende tider er det ingen unnskyldning for ikke å bygge og utvikle klubben også nå. Det er en kontinuerlig prosess og miljøsatsingen vår har pågått i flere år. Det å bli en klimanøytral viksomhet føyer seg inn i rekken av tiltak vi gjør for å bidra til et bedre miljø. Dessuten er det viktig for oss å støtte et lokalt foretak slik at de får nasjonalt fotfeste, sier John Harald Log. 

Klimasertifikat
FK Haugesund er klimanøytral virksomhet

Dette er Trefadder

Trefadder tilbyr fadderskap til bedrifter og privatpersoner
som blir klimanøytrale gjennom treplanting. Som fadder bidrar man til finansiering av klimaskoger i Norge som siden bidrar til karbonfangst. På Haugalandet finner du klimaskogen på Hjelmeland.

FK Haugesunds daglige leder peker på at det går en rød tråd i miljøprøfilen til klubben.

- Vi innfører stadig nye miljøvennlige tiltak. Fra den spede begynnelse med kildesortering og avfallshåndtering ifm kampdag for flere år siden via resirkulering av plast og til innføring av miljøvennlige produkter og planting av klimaskog. Vi ønsker å være en foregangsbedrift på området. Det grønne skiftet er i full gang og vi jobber hele tiden med å bli bedre. 

Trefadder har til nå plantet over 50.000 trær i Norge og i løpet av de neste årene er målet å plante millioner av trær som over tid vil binde millioner av tonn med CO2.

Les mer om vår samarbeidspartner Trefadder.

Annonse fra Eliteserien: