DNB blir ‘Mær Enn Tri Poeng’-partner

- Bærekraftig omstilling er utrolig viktig for oss.

Annonse:

FK Haugesund lanserte tidligere i sommer «Mær enn tri poeng»-alliansen som skal være med og bidra til økt kompetanse og styrke overgangen til grønn og bærekraftig drift for det lokale næringslivet på Haugalandet. Alliansen støtter også opp om klubbens øvrige samfunnsprosjekter, som Ungjobb og FK Haugesunds Gatelag m.m.

Alliansepartner: Les mer om DNB Haugesund

Allerede før lansering hadde de første samarbeidspartnerne gitt lyd fra seg og nylig var kundeansvarlige i bedriftsmarked i DNB, Hanne Grutle og Brit Lise Steinkjellå, på besøk på Haugesund Sparebank Arena for å signere avtalen som gjør DNB til en stor og synlig partner i ‘Mær enn tri poeng’-alliansen.

- Bærekraftig omstilling er utrolig viktig for oss. Det at idretten prioriterer dette er noe som imponerer oss, og vi er stolt av å være med som partner. Skal vi lykkes med å løse de store klima- og energiutfordringene, må vi kombinere det lokale perspektivet med de globale mulighetene. Vi ble rett og slett blåst av banen da vi som en av de første fikk presentert Mær Enn Tri Poeng’-alliansen av Anders og Leif, og fikk se hvor mye bra FKH gjør på dette området. Det tok ikke mange minuttene inn i møtet før vi begge satt med en magefølelse om at dette var noe vi måtte få til, sier Grutle og Steinkjellå.

Vil nå null-utslipp innen 2050

DNB finansierer og tilrettelegger for bærekraftige aktiviteter og har et mål om å nå 1500 mrd. kroner til dette formålet innen 2030. Banken har også lansert en transisjonsplan som beskriver hvilke steg man skal ta for å nå netto null-utslipp av klimagasser innen 2050. DNBs netto null-ambisjon bidrar til å redusere klimarisikoen i bankens utlåns- og investeringsportefølje.

 - Vi vil heie på og støtter opp om gode prosjekter i lokalsamfunnet. Dette utgjør en forskjell og vi ønsker å være en pådriver for omstilling til bærekraftig drift sammen med lokale bedrifter og ildsjeler. Helt konkret med FKH ønsker vi blant annet å være med å løfte satsingen på kvinnefotballen ved å øremerke midlene vi går inn med i avtalen slik at de dyktige damene er et skritt nærmere like muligheter som menn i fotballen. Det er helt klart en lang vei å gå til vi er der, men da må man jo bare brette opp armene og starte slik klubben har gjort, sier de to kundeansvarlige i DNB.

2DNB 2.png
Hanne Grutle og Brit Lise Steinkjellå i DNB besøkte Haugesund Sparebank Arena og FK Haugesunds Anders Velde i forbindelse med at de nå er alliansepartnere i 'Mær Enn Tri Poeng'.

Bærekraft er integrert i alt

Grutle og Steinkjellå er tydelige på hvorfor bærekraft er blitt en sentral del av dagsorden i både DNB og i resten av næringslivet de siste årene.

- Det er veldig viktig. Bærekraft er integrert i alle deler av vår forretningsvirksomhet. En av våre viktigste ambisjoner er å levere bærekraftig verdiskaping ved å skape lønnsom vekst og ved å ta valg som står seg over tid. Vi skal være en pådriver for en bærekraftig omstilling, og vi skal bruke vår posisjon og kompetanse til å aktivt hjelpe våre kunder i en mer bærekraftig retning. Dette skal vi gjøre gjennom rådgivning, finansiering og ved å sette tydelige krav, kunne Grutle og Steinkjellå fortelle i forbindelse med at samarbeidsavtalen ble signert.

Verktøy til en grønnere hverdag

Salgssjef Anders Velde i FK Haugesund er veldig tilfreds med responsen som ‘Mær Enn Tri Poeng’-alliansen har blitt møtt med etter lanseringen tidligere i sommer.

- Veldig kjekt å få med en så tung aktør som DNB. Vi visste at det var stor etterspørsel etter en plattform som næringslivet kan benytte for å få strukturert bærekraftsatsingen sin, og som partner i ‘Mær Enn Tri Poeng’-alliansen får du veldig mange av de verktøyene du trenger i omstillingen til en grønnere hverdag. Tilbakemeldingene har vært veldig gode og mange har kommet på banen for å ta del i dette initiativet, sier Velde.

FK Haugesund har i den daglige oppfølgingen av 'Mær enn tri poeng'-alliansen alliert seg med KAPO AS som også samarbeider tett med Norsk Toppfotball og er et selskap som bistår virksomheter med bærekraftsarbeid, bærekraftsstrategier og kompensering av utslipp gjennom klimakreditter.

Gjennomføringen av kompetansehevende tiltak i regi av ‘Mær Enn Tri Poeng’er det også KAPO som står for. Som alliansepartner får man også kompenserende klimakreditter for å utligne sin egen virksomhets klimaavtrykk.

Annonse fra Eliteserien: