ARENAREGLEMENT

For at alle skal ha en god opplevelse på Haugesund Sparebank Arena er det noen regler du som gjest må forholde deg til når du besøker oss.

Du må rette deg etter anvisninger og pålegg gitt av arrangør før, under og etter arrangementet.

 1. Brudd på stadionreglementet kan føre til bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse
 2. Gyldig adgangstegn/billett skal fremvises ved inngangskontroll, denne gir kun adgang til å oppholde deg på de områder eller seksjoner som er beskrevet på adgangstegn/billett
 3. Personlig visitasjon kan forekomme ved ankomst til Haugesund Sparebank Arena, om man motsetter seg dette kan man nektes adgang til arenaen
 4. Følgende effekter er forbudt å ta med seg inn
  1. Kniver, våpen eller lignende effekter som anses å inneha sikkerhetsrisiko
  2. Pyroeffekter som bluss, kinaputter, røykgranater og lignende
  3. Flasker av plast eller glass
  4. Alkohol og andre rusmidler
  5. Videokamera og fotografiapparat med linse over 15 cm
  6. Dyr (med unntak av førerhund i tjeneste)
  7. Paraply, selfiestang eller andre spisse gjenstander
  8. Banner, flagg eller klær med rasistiske, pornografiske, politiske, kommersielle eller religiøse budskap
  9. Balaklava, Finlandshetter og andre plagg som brukes til maskering
  10. Andre gjenstander som arrangøren mener er til fare for arrangementet

Personer som blir tatt med effekter nevnt over kan bli bortvist fra Haugesund Sparebank Arena.

 1. Opphold i trapper, inngangspartier, rømningsveier osv er forbudt, og ingen forsering eller klatring på gjerder og stengsler er tillatt
 2. Voldsom eller aggressiv opptreden, inkludert bruk av nedsettende språk er forbudt og kan medføre bortvisning fra Haugesund Sparebank Arena
 3. Det er ikke tillatt å ta seg forbi stengsler og inn på indre bane eller gressmatten og kan medføre bortvisning fra Haugesund Sparebank Arena
 4. Det er ikke tillatt å kaste gjenstander på andre, inn på gressmatten eller andre steder, dette kan medføre bortvisning fra Haugesund Sparebank Arena
 5. Synlig beruselse kan medføre bortvisning
 6. Det er ikke tillatt å røyke på Haugesund Sparebank Arena
 7. Du kan ikke bruke levende bilder fra enhver plass inne på arenaen til kommersiell bruk
 8. Du kan ikke dekke til skilt og reklameflater uten at dette er avtalt med arrangør på forhånd
 9. Du kan ikke forvente å få komme inn på arenaen igjen om du forlater denne
 10. Bortviste personer får ikke refundert sine billetter
  1. Arrangør har ikke ansvar for
  2. Konsekvenser knyttet til forsinkelser, utsettelser eller avlyste arrangement
  3. Gjestende publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under arrangementet
 11. Eiendeler man ikke får ta med seg inn på arenaen og som må hensettes under arrangementet
 12. Innsamling og/eller overføring og/eller produksjon og/eller spredning av informasjon eller data angående kamputvikling, resultater, hendelser, oppførsel eller andre forhold i kampen, samt enhver form for opptak av lyd-, video- eller audiovisuelt materiale fra kampen (enten ved bruk av elektroniske enheter eller på annen måte), til bruk for noen form for spill, gambling eller kommersielle aktiviteter som ikke er autorisert på forhånd av klubben og ligaen, eller for bruk til andre formål i strid med disse vilkårene og betingelsene, er strengt forbudt på arenaen. Mobiltelefoner kan kun benyttes til personlig, privat bruk. Ved brudd på disse vilkårene kan besøkende nektes tilgang til eller fjernes fra Haugesund Sparebank Arena.

Brudd på reglement kan føre til bortvisning og utestengelser fra kamper.

Annonse fra Eliteserien: