Gatelaget på agendaen

FK Haugesund inviterte til frokostseminar sist torsdag.

Torsdag i forrige uke - før FK Haugesund i likhet med øvrige fotballklubber stengte ned stadioner, administrasjon og sportslige aktiviteter - ble det avholdt et frokostseminar i regi av FK Haugesund og arrangements- og samfunnsansvarlig Tina Røvær viet gatelagsfotballen.

Gatelag: Slik er FK Haugesunds gatelagsatsing

Seminaret var åpent for både klubbens partnere, hvorav for mange FK Haugesunds samfunnsprosjekter veier tungt når man ønsker å bidra til satsingen på en toppfotballklubb i Haugesund, og fagmiljøet på Haugalandet som jobber inn mot spillerne på gatelaget. 

Opprinnelig var det 50 påmeldte, men tiltagende restriksjoner knyttet til koronaviruset, resulterte i at vel 20 deltakere brukte formiddagen på Haugesund Stadion.

Spillerne delte erfaringer

Agendaen var innholdsrik og etter at daglig leder John Harald Log hadde ønsket velkommen innledet Tina Røvær i FK Haugesund programmet i samtale med spillere som til daglig er hjemmehørende på FK Haugesunds gatelag, med utgangspunkt i spørsmålet "hvordan kan et slikt tiltak bidra til å bedre hverdagen for spillerne?"

Selim Emici fra Fotballstiftelsen presenterte innholdet i Gatelags-satsingen slik den arter seg i norske fotballklubber og Professor Bengt Karlsson fra Universitetet i Sørøst-Norge presenterte siden resultatene fra en nasjonal studie på norske klubbers gatelag og hvilke erfaringer personer med utfordringer innen rus og psykisk helse gjør seg i møte med tilbudet. 

Foredag
Foredadragsholdere: Professor Bengt Karlsson fra USN og Selim Emeci fra Fotballstiftelsen

Bedre hverdag - mindre rus     

Det lokale perspektivet ble ivaretatt av Tysvær kommune. I Tysvær følger fagpersoner opp spillerne ved å hente og kjøre dem til Haugesund Stadion og delta aktivt i treningen og i ressursteamet rundt laget.

Det nytter

Konklusjonen var klar: Gatelagene bidrar til at de mest motiverte spillerne kommer i bedre form, holder seg borte fra rusen og opplever sosialt samhold og styrke selvfølelse i møte med gatelagstilbudet som tilbys i norske fotballklubber. Samtidig ser man at det bidrar til at spillerne deltar mer stabilt på trening når fagpersoner fra institusjoner og kommune engasjerer seg. 

I plenumdiskusjonene bidro dessuten Haugesund varaordfører Trine Meling Stokland, fagpersonell innen rusomsorg og FKH-partnere til en god dialog omkring utfordringene og - ikke minst - mulighetene som ligger i satsingen på gatelag i Norge.

Annonse fra Eliteserien: