Gir 50 000 til Gatelaget

Sparebankstiftelsen SR-Bank bidrar til Gatelagsatsingen i FK Haugesund.

50 000 kroner. Det var beløpet som samfunnsansvarlig Tina Røvær i FK Haugesund nylig kunne motta på vegne av Gatelaget fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Gatelaget: Mestring, stolthet og tilhørighet

Sparebankstiftelsen kan disponere overskudd og dele ut gaver til allmennyttige formål og bidrar hvert eneste år med store beløp til lag og foreninger på Haugalandet. I 2020 kommer midlene blant annet Gatelaget til FK Haugesund til gode.

Tina R
Samfunnsansvarlig i FK Haugesund, Tina Røvær, mottok 50 000 kroner fra Inger Rossebø og Astrid Børresen i SpareBank 1 SR-Bank.

Samfunnsansvarlig Tina Røvær i FK Haugesund er svært takknemlig for den økonomiske støtten.

- Dette er midler som kommer veldig godt med i satsingen vår på Gatelaget. Som klubb har vi valgt å bruke stadig mer ressurser på samfunnsprosjektene våre og på å gi spillerne på Gatelaget vårt et stadig bedre tilbud i FK Haugesund. 

Utstyr og aktiviteter

Midlene som kommer fra Sparebankstiftelsen SR-Bank er øremerket utstyr og aktiviteter for spillerne på FK Haugesunds gatelag og vil bidra til at aktivitetsnivået holdes høyt også etter at koronatiltakene åpner for både treninger og kamper igjen.

Gatelaget til FK Haugesund er et tilbud for rusavhengige som er motivert for å komme ut av rusen og intensjonen er at spillerne skal være rusfrie over tid, oppleve fysisk og sosial mestring, stolthet og tilhørighet, samtidig som de får treningstøy, mat og omsorg.

Laget er for begge kjønn fra 18 år og oppover som ønsker et tilrettelagt opplegg på dagtid for å bedre helse og kosthold.


To treningsdager i uken

Treningene foregår hver tirsdag og torsdag. Laget blir transportert til Haugarhallen vinterstid og evt. til treningsfelt ute sommerhalvåret. Til trening får de treningsklær, fotballsko, treningsfasiliteter, håndkle og en god dusj. Det blir også tid til sosialt samvær og matservering i forbindelse med hver trening. Spillerne deltar også i sosiale aktiviteter, samt lokale og nasjonale turneringer.

Annonse fra Eliteserien: