HS Arena 4

Presenterte tidenes største markedsavtale

FK Haugesund presenterte seksårig samarbeidsavtale med Haugesund Sparebank torsdag morgen.

Annonse:

Torsdag morgen inviterte FK Haugesund til pressekonferanse på Haugesund Stadion. Foranledningen var at FK Haugesund og Haugesund Sparebank onsdag denne uken inngikk den største samarbeidsavtalen i FKHs historie.

Haugesund Sparebank: Lokal, nær og personlig

Avtalen strekker seg ut 2026 og favner svært bredt. Ikke bare har sparebanken sikret seg navnerettighetene til stadion - som de neste seks årene vil hete Haugesund Sparebank Arena - man vil også bli å se igjen på alle øvrige områder av klubbdriften - fra damesatsingen til samfunnsprosjektene og akademidriften - og på et bredt spekter av profileringsflater.

- Dette er tidenes største markedsavtale for FK Haugesund både i innhold og omfang - og innebærer et utstrakt samarbeid med Haugesund Sparebank i årene som kommer. Både vi og Haugesund Sparebank deler tanken om å utvikle og styrke regionen og dette samarbeid vil både direkte og indirekte komme hele regionen til gode, sier markedssjef Martin Fauskanger.

Avtalen trer i kraft umiddelbart og innebærer også at Haugesund Sparebank blir draktsponsor fra 2022 for både herre- og damelaget. Klubb og sparebank vil også gjøre markedsaktiviteter i tospann for å fremme lokal handel og lokalt næringsliv i årene som kommer.

HS Arena 2
Avtalepartnere: daglig leder i FK Haugesund, John Harald Log, adm. banksjef Bente Haraldson Syre i Haugesund Sparebank, markedssjef Martin Fauskanger i FK Haugesund og Haugesund Sparebanks markedssjef Kathrine Kittang.

Haugesund Sparebank deler hvert eneste år ut betydelige beløp i sponsorstøtte til lag, foreninger, kulturinstitusjoner og allmennyttige på Haugalandet og er med det en viktig bidragsyter til lokalmiljøet. 

- Vi støtter mer enn 150 lag og foreninger på Haugalandet hvert år i form av sponsorstøtte og gavefond og samlet sett utgjør det nærmere ni til ti millioner, sier markedssjef Kathrine Kittang og forsikrer at avtalen med FK Haugesund ikke får noen innvirkning på øvrig støtte som sparebanken yter til øvrige formål.

Regionsutvikling i fellesskap

Avtalen med FK Haugesund har som et overordnet mål å sørge for at sparebanken og FK Haugesund i fellesskap skal utvikle regionen. 

- Hele pakken ved avtalen er viktig, og med nettverkene som både vi og FK Haugesund har i samme nedslagsfelt kan vi gjøre utrolig mye bra sammen for å utvikle regionen, noe som er både i vår og FK Haugesunds ånd, sier administrerende banksjef Bente Haraldson Syre. 

FK Haugesund og Haugesund Sparebank jobber allerede aktivt sammen i lokalt markedsråd for å styrke regionen.

Filialer på Haugalandet og i Sunnhordland

Haugesund Sparebank ble stiftet i 1928 og har i dag foruten hovedkontoret i Haugesund sentrum også filialer på Amanda, Tysvær, Sveio, Bømlo, Skjold og i Ølen. Banken har gjennom mange år vært en solid støttespiller for FK Haugesund, men ikke i samme størrelsesorden og omfang som onsdagens seksårsavtale legger opp til. 

Personkundemarkedet er sparebankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester - men av andre viktige markedsområder finner man små og mellomstore bedrifter, kommuner, institusjoner, lag og foreninger.

Les mer om FKH-partner Haugesund Sparebank.

 Se bilder fra torsdagens pressekonferanse.

Annonse fra Eliteserien: