Tok grep i møte med koronaviruset

Gatelaget organiserte sine egne treninger da alt stengte ned.

Mars 2020. Korona-viruset har nådd Norge og alt stenger ned. Også fotballen. For FK Haugesund innebar det null aktivitet både for a-laget og for utviklingsavdelingen. Samt for gatelaget.

Gatelaget: Dette er FK Haugesunds tilbud til rusavhengige.

Tilbudet om to treninger i uken forsvant over natten og med det også strukturen i hverdagen for mange som ellers hadde gatelagstilbudet som sitt eneste avbrekk og faste holdepunkt i en ellers krevende hverdag. Konsekvensene kunne blitt store.

- Det er klart vi var bekymret for hva nedstengningen ville føre til. Spillerne på gatelaget har hatt tilbudet vårt som sitt fristed to ganger i uken og plutselig spente koronaviruset beina under alt. Vi fryktet at nedstengningen kunne bli langvarig og at frafallet blant spillerne kunne bli stort, sier Tina Røvær - samfunnsansvarlig i FK Haugesund.

Spillerne tok ansvar

I stedet fikk man se hva som virkelig bodde i spillerne på klubbens gatelag. De tok nemlig grep selv og begynte å organisere sine egne treninger. Uten det faste apparatet som legger til rette før, under og etter øktene.

- Det var helt fantastisk å se. Vi kunne ikke lenger tilby de organiserte treninger, men spillerne responderte på en måte vi kanskje ikke hadde forutsett gjennom å tromme sammen og gjennomføre treninger på egenhånd. Det sier noe om kraften som bor i spillerne og gatelaget vårt, sier Røvær.

Frem til man kunne gjenoppta koronatilpassede treninger på sensommeren, sørget spillerne på gatelaget for å holde treningene i gang på egenhånd mens omverden hadde korona- og feriestengt. Og selv om restriksjonene innebærer at alt av turneringer og kamper er avlyst på ubestemt tid legger det ingen demper på treningsiveren når de nå fra starten på august igjen har fått trenerveiledning og et tilrettelagt tilbud to ganger i uken.

gatelag 1
Gatelaget trener to ganger i uken

- Våren 2020 har vi hatt med oss en stabil gruppe på 8-14 spillere som har hatt en fantastisk utvikling både treningsmessig og sosialt.  Korona-restriksjoner innebærer at vi har flyttet måltider og treningsøktene til Haugar-huset og idrettsparken i påvente av at ting normaliserer seg og vi igjen kan ta i bruk stadion og Haugarhallen som base for gatelaget vårt, men det har ikke hatt noe å si for treningsiveren til spillerne - på tross av at spillerne vet at det ikke blir turneringer og treningskamper med det første.

Gatelagets primære formål er å gi spillerne et tilbud om faste møteplasser og rutiner i en hverdag som ellers ofte er ustrukturert og uforutsigbar. I tillegg vil man også bidra til mestringsfølelse og utvikling. Både på det personlige plan, men også som et fellesskap - på og utenfor banen. Spillernes initiativ med egentreninger var således en bekreftelse på at samholdet innad i gatelaget er sterkt. Uavhengig av eksterne utfordringer.

Satsing som krever oppfølging

Å drifte et stabilt gående gatelag går dog ikke av seg selv. Satsingen krever både ressurser, oppfølging og initiativ.

- I juli gjennomførte vi sommeravslutning på Solbakken som bidro til en fantastisk opplevelse og styrket samhold. Der arrangerte vi fotballgolf, grilling, underholdning og konkurranser. I tillegg har vi fulgt opp spillerne gjennom de kanalene vi har - blant annet ved å utvikle treningsopplegg for egentrening og kjøre konkurranser. Det har også blitt mange telefonrunder med motivering og gode samtaler. 

gatelag 2
Tirsdager og torsdager er gatelaget i aksjon på Gym 5.

Gatefotball-satsingen til FK Haugesund er inne i sin sjette sesong og flere av spillerne har vært med nesten helt siden oppstarten i 2015. I løpet av de seks årene har satsingen vært gjenstand for stor utvikling. Og bedre skal det bli.

Ikke minst har samarbeidet med andre etater vært en prioritert oppgave de siste årene. Ved inngangen til 2020 lå det meste til rette for å ta nye steg, men koronosituasjonen satte en midlertidig stopper for flere gode prosesser som var i gang mtp. rekruttering og samarbeid med kommuner og institusjoner.

- Vi er derfor ekstra stolte av den fine gruppen vi har med nå - både spillere, frivillige og trenere. De har vært tålmodige og positive med tanke på de alternative måtene å møtes på, og vi opplever at samholdet faktisk er blitt sterkere gjennom denne perioden, sier Røvær. 

Vil rekruttere flere jenter

Denne høsten har FK Haugesunds samfunnsansvarlige og de gode støttespillerne og bidragsyterne fra SK Haugar satt seg som mål få enda flere jenter inn i gatelaget. 

- Vi jobber nå med å få med flere jenter på trening. Det viktigste her er ikke at de trenger å ha så mye kunnskap om fotball, men være motivert for å være rusfri, fysisk aktive og få nye venner i et positivt miljø.

Arbeidet med å rekruttere jenter er fortsatt i startgropen og en del av et større arbeid med å synliggjøre gatelagsprosjektet slik at alle institusjoner og andre instanser knyttet til rusmiljøet her på Haugalandet kjenner til konseptet. Gatelag er fortsatt nybrottsarbeid og ukjent territorium for mange. Det ønsker FK Haugesund å gjøre noe med.

Gl
Gatelaget vil bidra til utvikling både på og utenfor banen.

Setter individuelle mål  

En konsekvens av å gå inn i sitt sjette år, med spillere som i mange tilfeller har vært med nesten helt siden oppstarten, er å registrere den personlige utvikling spillerne har gått gjennom under sin tid i gatelaget. Både på og utenfor banen. Individuelle utviklingsmål blir også viktig fremover.

- I samtaler med spillergruppen har vi satt oss noen mål for høsten. Det handler både om hvordan vi i fellesskap kan utvikle og forbedre gatelagssatsingen ytterligere og kartlegge den enkeltes trivsel i laget, motivasjon for å bli bedre og hvordan man ønsker at gruppedynamikken og -kulturen skal være, forklarer Røvær.

Samtalene følges siden opp med enkle tester på det man har trent på gjennom sommeren. Testene gjennomføres en gang i måneden og måler utholdenhet/ tempo, styrke, teknikk og taktisk forståelse. Treningene gjenspeiler siden det man testes på for å bidra til både utvikling og mestringsfølelse.

- Det er selvsagt ikke det viktigste med gatelags-initiativet å utvikle best mulig spillere, men vi opplever at spillerne i takt med at de blir bedre også ønsker å få noe å strekke seg mot og at treningene også skal ha et sportslig utviklingsformål, avslutter FK Haugesunds samfunnsansvarlig, Tina Røvær.

Klar for å trosse alle koronabegrensninger og bidra til en særdeles innholdsrik høst for FK Haugesunds gatelag i 2020. 

Annonse fra Eliteserien: